Anasayfa , YDG , Anti-Faşist Clément Méric, Faşistler Tarafından Katledildi!

Anti-Faşist Clément Méric, Faşistler Tarafından Katledildi!

YDG | 08 – 06 – 2013 | Sorbon Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi, 18 yaşındaki genç sendikacı Clément Méric; 5 Haziran Çarşamba günü, kendilerine “Devrimci Milliyetçi Gençlik (Jeune Nationaliste Révolutionnaire – JNR)” ismini veren ırkçı-faşistler tarafından, Paris’in kalabalık sokaklarından birinde dövülerek katledildi. Olay günü komaya giren Méric, perşembe günü ise ölümsüzleşti. Genç anti-faşistin katledilişinden sonra başta Paris olmak üzere, Fransa’nın hemen her şehrinde, anti-faşistler sokaklara çıkarak Méric’i andılar.

Egemen sistem; varlığını sürdürmek, daha fazla kâr elde etmek için çeşitli araçlarla ezilenler üzerindeki hakimiyetini sürdürmek ister. Buna bağlı olarak fiili ırkçı, faşist uygulamaların yanında, toplum üzerindeki ideolojik saldırılarıyla, toplum içinde ırkçılığın ve faşizmin gelişmesini sağlar.

Başta Almanya’daki NSU olayında görüldüğü üzere, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ırkçı-faşist saldırılar gün geçtikçe artmaktadır. Irkçı-faşistlerin bir hedefi Batı-Avrupa coğrafyasında yaşamaya mecbur kalmış göçmen işçi, kadın ve gençlerken; diğer bir hedefi ise bu duruma karşı örgütlenme sağlayan anti-faşist kurumlar ve insanlardır. Yine son dönemde örnek olarak Almanya’da anti-faşistlerin evlerine yönelik baskınlar,aynı zamanda sistemin anti faşistlere yönelik baskı politikalarına örnek teşkil etmektedir.

Fransa’da, birçok “sosyalist” söylem ile iktidara gelen Sosyalist Parti ve François Hollande iktidarı; kısa zaman geçmeden gerçek yüzünü göstermiştir. Özellikle göçmenlere yönelik, Sarkozy iktidarından miras alınan politikalar, derinleşerek uygulanmaya devam edilmektedir. Yine birçok yerli işçi-emekçi, genç ve demokratlar her fırsatta Hollande’un politikalarını eleştirmektedir.  Bu hoşnutsuzluk, 1 Mayıs’ı iki büyük sendikanın Sarkozy politikalarını destekleyen ve desteklemeyenler olarak ayrı ayrı kutlamalarında açığa çıkmıştı. (Hatırlanacağı üzere, Sarkozy hükümetini destekleyenler “salonlarda” kokteyl vererek, karşı çıkan sendikalar ise alanlarda kutlamıştı 1 Mayıs’ı.)

Fransa’da politik durum böylesi bir süreçten geçerken, Clément Méric’in alçakça katledilmesi bir kez daha bizlerin faşizme olan nefretini bilemiş, anti-emperyalist ve anti-faşist mücadelede kararlılığımızı arttırmıştır! Bizlere ne kadar “demokrasi beşiği”, “insan hakları ülkesi” sınırlarında yaşadığımız söylense de esasında devletin ve devlet eliyle beslenen faşist örgütlerin saldırıları, nasıl bir sistemde yaşadığımızı açıkça göstermektedir.

Yeni Demokratik Gençlik (YDG) olarak, anti-faşist ve anti-emperyalist mücadelede; yaşadığımız ülkelerdeki gelişmelere müdahil olmak ve saldırılara karşı, yerli işçi sınıfı ve gençliğiyle ortak mücadele hattı örmemiz kaçınılmazdır. Bu bilinçle, faşizm tarafından alçakça katledilen anti-faşist Clément Méric’i kavgamızda yaşatacağımızın sözünü veriyor, anti-faşist mücadeleye daha sıkı sarılacağımızı dile getiriyoruz!

Bu bağlamda başta Fransa olmak üzere, faaliyet yürüttüğümüz her alanda yerli anti-faşist kurumlarla ilişkilerimizi geliştirmeli, ırkçı-faşist saldırılara karşı ortak mücadele yürütmeliyiz!

CLEMENT MERIC ÖLÜMSÜZDÜR!            

KAHROLSUN FAŞİZM! YAŞASIN ANTİ-FAŞİST, ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN HALKLARIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMASI!

Yeni Demokratik Gençlik

Bildiri (pdf)