Anasayfa , AVRUPA , Hessen Gençlik Kampı’na Kolektivizm ve Politik Tartışmalar Damgasını Vurdu

Hessen Gençlik Kampı’na Kolektivizm ve Politik Tartışmalar Damgasını Vurdu

HESSEN | 28 – 08 – 2012 | Hessen Yeni Demokratik Gençlik Kampı 25-26 Agustos tarihlerinde Marburg´da gercçekleştirildi. Ulaşım sorunlarından dolayi gecikmeli başlayan kampa toplamda 25 genç katıldı. YDG tanıtımı yapıldıktan sonra YDG´nin kuruluş süreci ve amaçları bilgi yarışması tarzında anlatıldı.Tanıtımın ardından bu senenin konusu olan ekonomik kriz ve ırkçılık üzerine sunumlar yapıldı.

İlk gün:

Gelişen ırkçılık çeşitli alt başlıklar altında sunuldu ve tartışmaya açıldı.

İlk etapta ırkçılığın tarihi hakkında kısa bir sunum gerçekleştirildi. Bir kısa filmle anlatılmaya başlanan konuda ırkçılığın hangi tarihlerde başladığı ve nasıl gelşitiği işlendi. İnsanlığın gelişiminden buyana gelişen ırk teorisinin yanlışlığı üzerinde duruldu ve yapılan tartışmalar ırk diye bir kavramın olup olmadığı üzerinde şekillendi. Kampa katılan gençler, ırk kavramının olmadığını, ırk kavramının rededilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Sunumların ikincisini ise Ekonomik Krizle birlikte yükselen ırkçılık oluşturdu.

Emperyalist-Kapitalist sitemin kısa analizinin yapıldığı sunumda, sistemin bir krizler sistemi oluğu vurgulandı. Sistemin, ırkçılığı bilinçli bir şekilde yükselttiği ve bunun sonucunda ezilenlerin birliğinin bozulduğu vurgulandı. Irkçı yapıların bu sistemde hep varolacağı dile getirilen sunumda ayrıca içinden geçtiğimiz süreçte gelişen ırkçı ve faşist yapılanmaların tesadüf olmadığı belirtildi.

İş alanlarında yaşanan gelişmelere ve ırkçılığa vurgu yapılan bir sonraki sunumda, taşeron firmaların ve kısa süreli kontratlarla işçileri nasıl daha katmerli sömürdüğü çarpıcı örneklerle anlatıldı. Yanı sıra Almanya eğitim sistemi hakkında bilgierin verildiği bir başka sunumda, eğitim sisteminin yapısından kaynaklı ırkçılığın teşvik edildiği istatiski bilgilere dayanılarak anlatıldı. Tartışmalar özellikle eğitim sisteminde ki ırkçı politikalar üzerinde yaşandı. Gençler tecrübelerinden kaynaklı verdikleri örneklemelerle bilginin satılamaz olduğunu, üö katagorili orta eğitim sisteminin insan haklarına aykırı olduğu dile getirildi.

Irkçılık ve faşizm konulu bölümde faşizm konusunda bilgiler verildi ve ırkçı politikalar ve fişizm arasında ki ilişkiye dikkat çekildi. Bu bağlamda antiemperyalist ve antifaşist bir bilinçle ırkçılığa yaklaşılması gerektiği, çalışmaların bu temelde ele alınması gerektiği dile getirildi

Bu sunumlardan sonra iki saat serbest zaman olarak belirlendi. Volebol, basketbol ve futbol oynayan gençler, daha sonra yemekte tekrar buluştu. Akşam yemeğinden sonra ise çalışma grupları oluşturuldu. Önceden belirlenen ırkçılık, militarizm, mültecilik ve okul sistemi konu başlıklarına göre beşer kişilerden oluşan dört grup belirlendi. Bu alanlarda yaşanan sorunların ve YDG’lilerin teorik ve pratik yaklaşımlarının tartışıldığı çalışma grupları, tatışmaları bir sunumla tüm katılımcılarla payaştılar. Özellikle eğitim alanında yaşanan saldırılar çerçevesinde, öğrenci gençliğin ve özelde göçmen öğrencilerin yaşadığı sorunlar bir kısa skeçle dile getirlidi. Oldukça dikkat çeken skeçte gençlerin sorunları sanatsal bir biçimde anlatma konusunda ki başarısı ve yaratıcılığı bir kez daha görüldü.

Her konu farklı olsada çıkan sonuçlardan görüldüğü gibi, hangi sorun olursa olsun ilk karşımıza çıkan şey örgütlenme sorunun olduğu saptandı. Örgütlenmeden hiç bir sorunun üstesinden gelemiyeceğimiz, yapılan sunumlarda çok net bir şekilde ortaya çıktı.

Sunumlardan sonra ateş yakılarak bağlama eşliginde marşlar ve türküler söylendi. Gecenin sonlarına doğru, bir şarkı yarısması yapıldı.

İkinci gün:

Pazar günü saat 08.00’de sabah sporu ve kahvaltının ardından başlayan eğitimde önümüzde ki sürece ilişkin kısa bir bilgilendirme yapıldi. 1 Eylül Dortmund yürüyüşü ve bölge çapında yapılacak ırkçılık karşısıtı kampanya hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Hemen arkasından kültür-sanat anlayışımız ve Festival üzerine bir sunum yapıldı. Kültür sanat anlayışımızda sanat nedir, kime sanatçı denir gibi sanata iliskin teorik bilgiler gençlerle birlikte tartısıldı. Arkasından festivale ilişkin, Festivalin önemi, amaci gibi konular anlatılırken, festivalin gençleri bireysel rekabetçi anlayış yerine kolektivizmi ön plana çıkartan bir çalışma tarzıyla yeteneklerini sergilemeleri için bir olanak olduğu belirtildi. Aynı zamanda kendi dışımızda ki gençlikle ilişkilenme olduğu vurgulandı.

Son olarak kamp değerlendirmesi yapıldı. Katılımcıların çoğu kamp alanının uygun olduğunu ve bu kampı genel olarak olumlu bulduklarını belirttiler ve seneye kampın 3 gün yapılmasının çok daha iyi olacağı önerisi getirildi.

Bölge kampı, iki günlük yoğun tartışma temposunun ardından Pazar günü öğle civarında sona erdi. Bir bölge kampı daha, kolektif yaşamın esintileri içinde sonlanmış oldu. Disiplin ve kolektif bir tarzı sahiplenen gençlik, doğru yönlendirildiğinde yaratıcılığını kullanarak üretken bir ortam yakalayabildiklerini gösterdiler.

Hessen YDG