Anasayfa , AVRUPA , National Union of Students of Morocco Cadi Ayyad University MarrakechStatement of solidarity with the People in Turkey

National Union of Students of Morocco Cadi Ayyad University MarrakechStatement of solidarity with the People in Turkey

FAS | 16 – 06 – 2013 | Fas, CadiAyyad üniversitesi: ulusal öğrenciler birliğinin Türk halkıyla dayanışma mesajı.

“Halkın sömürgeciliği ve uşaklarını yok etmesindeki en büyük etken birlik ve mücadeledir.” Başkan Mao

Türk halkının ayaklanması ülkedeki rejimin gerici bir karakter taşıdığını göstermektedir. Bu ayaklanma emperyalizmin uşağı olan devletin içine girmiş olduğu yönetememe krizinin bir göstergesidir. Ayrıca derinleşen mali krizin git gide ekonomik krize evirilmesi krizin faturasının halklara çıkartılması anlamına gelmektedir. Ekonomik kriz demek zamlar, işsizliğin artması ve en temel demokratik talep ve özgürlüklerin alınması demektir.
Bu krizle birlikte kitlelerin daha fazla yoksullaşması, sömürünün arttırılması gibi planlar gün yüzüne çıkmaktadır. Bu da halk ayaklanmalarına karşı baskının daha da artmasına neden olacaktır. Rejim, kadın, çocuk ve yaşlı demeden daha önce benzeri görülmemiş bir baskı ve saldırı metodu kullanmaktadır.  Özellikle çevik kuvvet ve sivil polislerin göstericilerin etrafını sararak onlara aşırı şekilde saldırması göz ardı edilmemelidir.

Ek olarak basının bu noktada takındığı tavır rejimin krizinin ne kadar derinleştiğini göstermektedir.

Bu saldırılara karşı kitleler sessiz kalmamaktadır. Polisin azgınca saldırmasına karşı kitleler kahramanca bir direniş göstermiştir. Bu karşı koyuşta şehitler verilmiş, yüzlerce gösterici yaralanmış ve binlercesi tutuklanmıştır.

Kitleler bir kez daha tarihi yaratanların kendileri olduğunu ve devrimci şiddet yoluyla neler yapabileceklerin ve güç dengesini nasıl değiştirebileceklerini göstermiştir.  Bugün Türkiye halkı binlerce tutsağı ve şehitleri ile birlikte bir tarih yazıyor ve sömürüye, baskıya ve köleleştirilmeye karşı siyasi özgürlüklerin ve demokrasinin olduğu bir gelecek yaratmaya çalışıyor.

Bizler, işçilerin, köylülerin ve yoksulların çocukları ve UNEM aktivistleri olarak Türkiye halkının kendi haklarını koruma pahasına ve nihai zafere kadar yükselttikleri mücadelelerini selamlıyoruz.

Bizler bugün itibariyle göstericilere mücadeleyi daha fazla yükseltme ve ileriye taşıma, kitleleri bilinçlendirmek ve örgütlemek için şiddetli bir ajitasyon/propaganda faaliyeti yapmalarını öneriyoruz. Bu AP faaliyetinde, Türkiye deki sömürü ve baskının kaynağı olarak Erdoğan ı hedef alma yerine sorunun bir sistem sorunu yani sınıf sorunu olduğunu kavratmak için çalışma yapmalarını öneriyoruz.

‘Hatırlar mısınız serfleri ve feodalleri koruyan o muhteşem kaleler bir biri ardına nasıl yerle Bir oldu kitleler ayağa kalkınca. Birde en otoriter rejim olan Çar’ın savunması kitlelerin zoru ile nasıl yıkıldı.’ Mao Zedong

Bugün işçisi, işsizi, köylüsü, kadını ve öğrencisiyle Türkiye halkı sokaklarda devrimin ve İbrahim Kaypakkaya’nın bayrağını dalgalandırmaktadır.

Onlar direniyor ve baskıcı güce karşı yeni mücadele biçimleri yaratıyorlar. Bugün devrimin zaferine olan inançlarıyla kahramanca çatışıyorlar.

Evet onun mücadele ruhu ve kahramanca direnişi bugünTürkiye halkının iradesini göstermektedir. Düşmanın her saldırısında daha da güçlenerek çıkar direnenler. Çünkü bizler çekicin camı kıracağını fakat çeliği döveceğini biliyoruz. Gerçek kahraman halktır. Çünkü halk komünizme giden yolda yılmadan ve yorulmadan mücadele edecektir.

Direnen halkın mücadelesini en içten devrimci coşkumuzla selamlıyoruz ve başkan Mao’nun dediği gibi ‘baskılar sadece devrimi pekiştir’.

Bizler ulusal ve uluslararası kamuoyuna türkiye halkının direnişini kayıtsız şartsız savunduğumuzu ilan ediyoruz.

Fransız emperyalizmi tarafından tutsak edilen İbrahim Abdallah yoldaş şahsında tümpolitik tutsakları selamlıyor  ve onları tutsak edenleri lanetliyoruz.

Marakeş tutulan yoldaşlarımıza karşı yapılan keyfi tutuklamalrı lanetliyoruz.Tüm politik tutsaklara özgürlük

Üç-bakanlık dairesinin derhal kapatılmasını talep ediyoruz.

tüm democrat ve ilerici grupları Fas halkının politik ve demokratik özgürlük için yürüttükleri mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz.