Anasayfa , AVRUPA , 9. Almanya Ülke Gençlik Kurultayı Başarıyla Gerçekleşti

9. Almanya Ülke Gençlik Kurultayı Başarıyla Gerçekleşti

DARMSTADT | 11 – 02 – 2013 | Yeni Demokratik Gençlik 9. Almanya Kurultayını, Ober Ramstadt kentinde topladı. 40 delegenin hazır bulunduğu kurultayda, açılışın ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve divan seçimi yapıldı.

Kurultayda, MYK tarafından sunulan Kongre taslak yazısı tartışmaya sunuldu. Ekonomik krizin geldiği boyut üzerine yoğunlaşan taışmalarda, alanlardan gelen öneriler, tartışıldı ve oylamaya sunuldu. Bölgelerde yürütülen taslak tartışmaları hakkında raporlar sunuldu.

Geçtiğimiz bir yıl çinde Almanya ÜGK olarak MYK’da yer alındığından kaynaklı, MYK’nın direk önderliği söz konusu olmuştu. Bu vesileyle ÜGK faaliyet raporu sunulmadı. Hessen BGK, Güney BGK, Duisburg ve Hannover  raporlarının sunumunun ardından tartışmalara geçildi. Yapılan tartışmalarda Festival ve üye kampanyası üzerine görüşler sunuldu. Tartışmalarda Gençlik Kültür Sanat Festivali’nin daha nitelikli yapıya bürünmesi için öneriler sunuldu, yetmezlikler dile getirildi.

Kurultaya ‘Radikkal’ adıyla bilinen ve Festivalde ödüller alan Levent, rap dinletisi sundu ve YDG üzerine bestelediği parçasını seslendirdi. Yanısıra Almanya faaliyetlerini gösteren kısa bir film gösterimi gerçekleştirdi. Yine Güney YDG tarafından hazırlanan kıs bir film gösterildi.

Almanya Kurultayında, MYK tarafından önerilen tüzük değişikliği oy çokluğu ile, Merkezi kongreye sunulmak üzere kabul edildi. Değişiklik önerisine göre, Merkezi Kongrelerin her iki senede bir yapılması öngörülüyor. Bir başka önerge ile, Ülke çapında bir kampın örgütlenmesi Kurultay tarafından kabul edildi.

Merkezi kongrede Almanya YDG’yi temsil etmek üzere 23 delege seçildi. Bir sonraki sene için Almanya YDG’yi sevk ve idare edecek ÜGK seçimi gerçekleşti, dilek ve temennilerin ardından, yaklaşık 60 kişinin katıldığı Almanya Kurultayı sona erdi.

Üye Kampanyası
Kampanyanın gelinen aşamada birtakım olumlu sonuçlar vermesine rağmen, tüm Almanya’da aynı düzeyde ilerlemediği açığa çıkmıştır. Ortaya konulan çalışma tarzının ve pratiğin devam ettirilmesi, varolan ilişkilerin örgütlülüğe dönüştürülmesi gerektiği söylendi.

BGK’ların önemi
Hessen ve Güney bölgelerinde oluşan Bölge Gençlik Komitelerinin, bölge faaliyetlerine daha olumlu katkılar sunduğunu, bölge çapında örgütlü mücadeleyi daha nitelikli hale getirdiğini, Kurultaya katılanların ortak kanısı oldu. Tek tek alanlarda yürütülen çalışmaların sadece MYK/ÜGK üzerinden sevk ve idaresinin eksik kalındığı, bölge çapında bir kaynaşmanın sağlandığı görülmektedir.

Platform çalışmaları
Alanalarda yürütülen faaliyetlerde platform veya birlik’lerde (Bündnis) yer almanın önemi vurgulandı. Her alanda yürütülen mücadelenin ortaklaştırılması, diğer kurumlardan öğrenme ve poltikalarımızı tartışmanın avantajlar saylayacağı dile getirildi. Geniş birlikteliklerin, gençliğe daha fazla umut aşıladığı vurgulandı.

Tutsakları Sahiplenelim
Tutsaklarla olan dayanışmaların geri düzeyde seyrettiği kart veya mektup yollamada dahi atıl kalındığı ve bu dayanışmanın önümüzdeki dönem daha fazla yoğunlaşılması gerektiği dile getirildi. Uluslararası düzlemde bir dayanışma ağı yaratmak için, tutsaklarla dayanışma kültürünün geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Son olarak, Merkezi Kongreye daha motiveli, Kaypakkaya’nın şanına yakışır bir coşku ile katılım sağlamak amacıyla, pratiğe geçilmesi dileğiyle kurultay sonlandırıldı.