Anasayfa , YDG , Avusturya Yeni Demokratik Gençlik, “Örgüt ve Örgütlenme” Başlığıyla Eğitim Kampı Gerçekleştiriyor

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik, “Örgüt ve Örgütlenme” Başlığıyla Eğitim Kampı Gerçekleştiriyor

AVUSTURYA | 03 – 01 – 2013 | Değerli YDG`liler ve Arkadaşlar,
Avusturya Yeni Demokratik Gençlik olarak bir eğitim kampının daha örgütlenmesi sürecindeyiz. YDG açısından Eğitim kampları bir gelenek olmanın dışında Anti-emperyalist ve Anti-faşist gençlik mücadelesinde siyasal ve politik olarak yetkinleşme ve burdan hareketlede örgütsel kollektiv içerisinde politikalar belirleme noktasında önemli bir işlev görmektedir. Avusturya YDG`nin tarihsel süreci bu noktada bir çok deneyim ve örnekle doludur.

Bu anlamıyla 19 Ocak`ta gerçekleştireçeğimiz eğitim kampı, önümüzdeki sürecde faaliyet ve çalışmalarımızın örgütlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Eğitim kamplarımızın YDG`nin örgütsel bir bütün içerisinde yoğunlaştığı, tartıştığı ve örgütlü alanlarımızın düşünce, fikir ve somut önerilerininde gündemleştiği bir içerikte ele alınmasını YDG`liler olarak önemsemeliyiz. Bu anlamda Anti-emperyalist, anti-faşist mücadelede daha güçlü ve yeni mevziler yaratmak için misyon kuşandığımız bu mücadeledeki yetersizlikleri ve aksaklıkları aşmak, daha nitelikli ve güçlü bir örgüt yaratmanın aşamaları olduğunu  bilince çıkartmak gerekmektedir. Bu açıdan bu sürecte kollektiv düşünce ve pratiği güçlendirmek, buna bağlı olaraktan kollektiv önderliği güçlendirmek örgütsel hedefimiz olmalıdır.

Bu noktada açığa çıkan somut gerçekliğimiz üzerinden YDG`de örgüt ve örgütlenme ana başlığıyla ele alacağımız eğitim kampında, konuya bağlı bir çok noktayı işleyeceğiz. Ikinci gün Avusturya YDG olarak Ülke kurultayını gerçekleştireçeğiz. Ülke kurultayımızda perspektiv yazısı olarak Avusturya´da Anti-emperyalist, anti-faşist gençlik mücadelesi başlığı altında Avusturya`da gençliğe dönük saldırılar, siyasal ve politik yönelimimiz başlığı altındaki ülke perspektivini tartışaçağız. Merkezi Perspektiv taslağı bölgelerde önceden işleneceğinden kaynaklı, ülke kurultayımızda somut ek, değişiklik ve farklı düşünceler üzerinden ele alınacaktır. Buna bağlı olarak ülke perspektivide bölgelerde YDG komite ve temsilcilikleri tarafından ele alınıp somut düşünceler ve ek noktasında işlenerek ülke kurultayımızın canlı ve politik bir atmosferde ele alınmasıda bir o kadar önemlidir.

Ek Not; Eğitim kampına katılım esas olarak YDG´liler üzerinden olmalıdır. Bunun dışındaki katılım bölge YDG Komite ve temsilciliklerinin belirlemesi üzerinden olmalıdır. Bu çerçevedeki katılımda YDG ile bireyin ilişkisi göz önünde bulundurulmalı, üye olma ve YDG çalışmasındaki düzey mutlaka ele alınarak bir belirlemeye gidilmelidir. Bölgelerdeki katılım  sayısı 08.01.2013 tarihine kadar ÜGK`ya bildirilmelidir.