Anasayfa , ÇAĞRI/AUFRUF , EMPERYALİST SAVAŞ VE İŞGALLERE, GENÇLİĞİN ANTİ-EMPERYALİST ÖFKESİ İLE KARŞI DURALIM!

EMPERYALİST SAVAŞ VE İŞGALLERE, GENÇLİĞİN ANTİ-EMPERYALİST ÖFKESİ İLE KARŞI DURALIM!

Sevgili Genç Arkadaşlar,

Geleceğimizi karartmak isteyen egemenler, askeri bütçelerini arttırarak yeni bir emperyalist savaşa bizleri mahkum etmek istiyor. Militarizmin giderek boyutlanması ve toplumun her kesimine yönelik bu anlayışla baskı kuran sistem, biz gençleri bu dalaşın içerisine çekmek için her yolu deniyor. Tüm krizler, baskılar bu çürümüş sistemin sürekliliği için ortaya çıkıyor. Kendi varlığının devamı pahasına halklara, işçilere, emekçilere, kadınlara, LGBTİ+’lara ve gençlere yönelik azgınca bir saldırı içerisindedir.
Emperyalist işgal, savaş ve lokal-vekalet savaşları ile pazarlar üzerinde tahakküm kurmaya dayalı süreç, içerisinde olduğumuz dönemde boyutlanmıştır. Bulunduğumuz her alanda militarist politikalara, haksız savaş ve işgallere anti-emperyalist bir bilinçle karşı durmalıyız. Daha nitelikli ve müdahaleci bir gençlik örgütü haline gelmeliyiz. Kendimizi tekrar tekrar örgütlerken, halk gençliğini bu kavganın öznesi haline getirmek için çabalamalı ve örgütlemeliyiz.
Birlikte olursak başarabiliriz, anti-emperyalist bir ruhla hareket edersek başarabiliriz. YDG’nin 30 yıllık birikim dolu tarihiyle 31. Kongremizde siz gençleri bir arada olmaya, tartışmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz!

30. Merkezi Yönetim Kurulu