Anasayfa , ÇAĞRI/AUFRUF , Gençlik Militarizme Karşı Sokağa!  

Gençlik Militarizme Karşı Sokağa!  

Baktığımız her yerde şok edici gelişmeler görüyoruz. Haksız savaşlardan işgallere, hava saldırılarına, kara harekatlarına, ülke içinde militarist politikaların güçlendirilmesine ve bunlara karşı çıkanların kriminalize edilmesine kadar. Bu çatışma ve gerilim döneminde, militarizme ve adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmek her zamankinden daha önemli!

Çünkü militarizm pek çok insanın yaşamı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Dünyamız savaşlarla parçalanıyor, binlerce insan savaş araçlarıyla katlediliyor, milyonlarca insan yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalıyor, aileler parçalanıyor. Bunun en somut örnekleri Rojava, Filistin ve Ukrayna’ya yönelik saldırılardır. Ancak bunun yanı sıra militarizm mali kaynakları da israf ediyor. Çünkü kaynaklar eğitim, sağlık ve sosyal programlara yatırılmak yerine, milyarlarca dolar silah ve askeri teçhizata harcanıyor. Yoksullukla mücadele etmek ve çevremizi korumak yerine tam tersi yapılıyor. Bu kısır döngüye bir son vermenin zamanı geldi!

Militarizmin güçlenmesi yaşadığımız ülkelerde de endişe vericidir. Çocuklar ve gençler; bilgilendirme etkinlikleri, kariyer fuarları ve benzeri yollarla küçük yaşlardan itibaren askeri içerikle karşı karşıya kalmaktadır. Eğitim kurumlarında savaş propagandası yapıldığı kabul edilmemelidir! Militarizmin normalleştirilmemeli ve eğitim kurumlarında askere alma önlemleri durdurulmalıdır!

Ve tam da bu artan militarizm, haksız savaşlara, baskılara ve katliamlara karşı çıkanlar kriminalize ediliyor. Böylece, siyasi aktivistler kamuya açık vesikalık fotoğraflarla takip edilmekte ya da Alman ceza hukuku 129 a/b maddeleri uyarınca siyasi faaliyetlerinden dolayı mahkum edilmektedir. Yaşamaya değer özgür bir dünya için mücadele eden devrimcilerin ve anti-faşistlerin kriminalize edilmesine açıkça karşı çıkıyoruz!

Bu yüzden zaman dayanışma zamanıdır! Kriminalize edilmek istenen siyasi aktivistler ve her türlü haksızlıklara, adaletsizliğe ve zulme karşı dayanışma gösterelim. Yürüyüş sonrasında ise hep birlikte  birlikte 31. Gençlik Kültür ve Sanat Festivali’ne katılacağız.

Militarizme karşı hep birlikte mücadele edelim!

Hep birlikte §129 a/b’ye karşı mücadele edelim!

📆 Cumartesi, 11 Kasım 2023

10:30

📍 Frankfurt Hauptbahnhof – Kaisersack

YDG – Yeni Demokratik Gençlik