Anasayfa , AÇIKLAMA/ERKLÄRUNG , Küresel krizin içerisinde çiftçiler ve işçiler ayaklanıyor

Küresel krizin içerisinde çiftçiler ve işçiler ayaklanıyor

Küresel krizlerin ve savaşların yaşandığı bir dönemden geçtiğimiz bir sır değil. Kapitalist-emperyalist sistem yeni bir pazar paylaşımı dönemindedir. Tam da bu nedenle, sürekli yeni savaşlar çıkıyor ve emperyalistler pastanın en iyi payını kapma peşine düşüyor. Bu savaşlardan zarar görenler ise bizleriz. Bombardımanlarda öldürülen, pazarlarda satılan, göç yollarında her türlü ayrımcılığa ve ölüme maruz kalan bizlerken onların krizlerinin faturasını de ödemek zorunda kalanlarız. Çünkü savaşlar ve yeni pazar paylaşımı aynı zamanda daha yüksek fiyatlar ve hakların kısılması anlamına geliyor.

Örneğin, koalisyon hükümeti tarıma yönelik vergi imtiyazlarını azaltma ve restoran ve kasaplar için KDV’yi %19’a çıkarma kararı aldı. Tren sürücüleri de uzun süredir ücret artışı, enflasyon ikramiyesi ve vardiyalı çalışanlar için daha kısa çalışma saatleri talep ediyor. İşçilerin ve çiftçilerin haklarına yönelik bu saldırıları protesto etmek için bu hafta Almanya’da Alman tarihinin en büyük grevlerinden biri gerçekleşiyor. Bugünlerde çiftçilerin, nakliyecilerin, tren sürücülerin, kasapların ve yemek endüstrisinin sesleri güçlü grevlerle yükseliyor.

Bu grevlerin özünde adil çalışma koşulları, makul ücretler ve işçi haklarının korunması talebi yatıyor. Gıda sistemlerimizin merkezinde yer alan çiftçiler, devlet tarafından görmezden gelinen insanların toplumumuzda neyi temsil ettiğini pratikte göstermişlerdir. Tren makinistleri ve yemek hizmeti çalışanları, çoğunluk toplumunun bu iradesini devam ettirmektedir. Hepsi de ekonominin itici gücünün az sayıdaki zengin değil, çok sayıdaki işçi ve çiftçi olduğunu göstermektedir.

Birlikte neleri başarabileceğimizin etkileyici bir örneğidirler. Gücümüz birlikten geliyor – o halde bu birliğin bir parçası olalım! Çünkü kapitalizm bize haklarımızı öylece vermeyecektir. İşçiler, çiftçiler, kadınlar, LGBTİ+’lar ve gençler olarak bu hakları kendimiz kazanmak zorundayız. Bu sosyal adalet mücadelesinde gençler belirleyici bir rol oynuyor. Bu anlamda, anti-emperyalist bir gençlik örgütü olarak, grevdeki tüm işçi ve köylülerle dayanışma içindeyiz ve tüm gençleri pratik dayanışmanın bir parçası olmaya çağırıyoruz.

Almanya’daki işçi ve çiftçilerle dayanışma!
Yaşasın Enternasyonal dayanışma!

YDG – Yeni Demokratik Gençlik