Anasayfa , AÇIKLAMA/ERKLÄRUNG , Sömürüye, geleceksizliğe ve militarizme karşı, gençliğin mücadele ruhuyla 1 Mayıs’ta alanlara!

Sömürüye, geleceksizliğe ve militarizme karşı, gençliğin mücadele ruhuyla 1 Mayıs’ta alanlara!

Egemenlerin başta işçi sınıfına olmak üzere ezilenlere yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle son süreçte emperyalistler savaş politikaları ile birlikte var olan krizin bedelini emekçilere kesmek istiyorlar. İşçi sınıfının kazanılmış tüm haklarına yönelik saldırılar, gençliğe yönelik militarist politikalar, antifaşist mücadele yürütenleri kriminalize etme çabaları, sözde güvenlik yasaları ile birlikte sokağa çıkanlara yönelik sindirme politikaları sistemin önümüzdeki süreçte yoğun saldırıların adımları olarak görülmelidir. Elbetteki tarih boyunca her zaman olduğu gibi bugün de her baskı kendi direnişçisini yaratmaktadır. Başta Fransa’da emeklilik yasasına karşı sokağa çıkan Fransa işçi sınıfı olmak üzere, Avrupa’nın birçok ülkesinde “krizin faturasını biz ödemeyeceğiz” diyerek sokağa çıkan yüzbinlerce emekçi, Ortadoğu’da faşist baskılara boyun eğmeden mücadeleyi yükselten Filistin ve Kürdistan halkları ve İran’da Jina Amini’nin erkek egemenlik tarafından katledilmesini isyana dönüştüren kadınlar ve LGBTİ+’lar bugün sistemin tüm saldırılarına karşı cesareti kuşanarak mücadeleyi yükseltiyorlar. Elbetteki her zaman olduğu gibi, bu direnişlerin en önünde mücadeleyi büyüten gençlik de dünyanın dört bir yanında militan bir şekilde sokaklara çıkıyor. Biz de YDG olarak, militarizme ve geleceksizliğe karşı tüm gençliği, işçi sınıfının büyük bedeller ödeyerek yarattığı 1 Mayıs mücadele gününde sokaklara çağırıyoruz. Sömürünün olduğu her yerde direnişimizin meşruluğuyla alanlara çıkalım, tüm gerici uygulamalara karşı 1 Mayıs’ın mücadele tarihini büyütelim.

Yaşasın 1 mayıs!

Yaşasın işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadele günü!

YDG – Yeni Demokratik Gençlik