Anasayfa , YDG , Türkiye’de Faşizme Direnen Öğrenci Gençlik ile Dayanışmayı Yükseltelim!

Türkiye’de Faşizme Direnen Öğrenci Gençlik ile Dayanışmayı Yükseltelim!

ATİK YDG | 11 – 06 – 2012 |  Türkiye’de eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim istedikleri için, muhalif duruş sergileyerek hakkını arayıp örgütlendiği için disiplin cezalarıyla, uzaklaştırmalarla, baskıyla, şiddetle, hapisle korkutulmaya çalışılan sayısı 600’ü aşan tutsak öğrenciler; egemenlerin, en ufak bir hak talebine dahi karşı tahammülsüzlüğünü bizlere bir kez daha göstermektedir.

Araştıran, üreten, tartışan, toplumsal meselelerde konuşan, halk yararına bilimin esas alındığı nitelikli bir üniversite yerine ezberci, rekabetçi, bilimsel olmayan, niteliksiz bir eğitimin dayatıldığı üniversitelerde, bu duruma karşı tavır sergileyen muhalif öğrencilerin varlığı egemenler tarafından “henüz büyümeden ezilmesi gereken bir baş” olagelmiştir. Kendisine muhalif olan, karşı çıkan, söz söyleyen herkesi ve her şeyi ezip geçme uğraşı içerisinde olan egemen, faşist TC Devleti varlığını sürdürebilmek için bu yolda bütün olanaklarını kullanmaktadır. Her türden muhalif kesime saldıran faşist egemen zihnizet, söz konusu devrimciler – yurtseverler olunca saldırıların boyutunu daha da arttırmaktadır. Özellikle başta Kürt gençleri olmak üzere bir bütün halk gençliği, elle tutulur bir delil olmaksızın; yasal dergi ve kitap okuduğu, basın açıklamasına katıldığı, Cihan Kırmızıgül örneğindeki gibi “puşi taktığı” gerekçesiyle  örgüt üyesi ilan edilmekte, onyıllara varan sürelerle yargılanmakta ve üniversiteler birer hapishaneye çevrilmektedir. Fakat sözkonusu tutuklamaların genişliği düşünüldüğünde, hedefin bir bütün devrimci, demokrat, yurtsever gençliğin (özelde öğrenci gençliğin) susturulmaya çalışılmasıdır. Sadece sosyalist basını takip ettikleri için Dersim’de YDG’liler tutuklanmıştır. Mezopotamya Tıp Kongresi öncesi onlarca tıp öğrencisi tutuklanmış durumdadır. Parasız eğitim istedikleri için pankart açan iki öğrenciye 8,5 yıl ceza verilmiştir. Bunlar onlarca tutuklamadan sadece birkaç  örnektir. Bu tür tutuklama furyalarını “ileri demokrasi” safsatalarıyla meşrulaştırmak, öğrenci gençlik cephesindeki demokratik mücadele mevzilerini boğmak anlamına gelmektedir.

Fakat işin özü salt “öğrenci” olmak değildir. Sorgulayan, ses çıkaran, karşı koyan bir gençlik; çürümüş sistemin tarihin çöplüğünde yerini almasında militan bir rol üstlenen, yarının sahibi olandır.

TC devleti muhalif gençliğe pervarsızca saldırıken yapılması gereken her alanda enternasyonal dayanışmayı yükseltmek olmalıdır. ATİK Yeni Demokratik Gençlik olarak, Türkiye coğrafyasında sürdürülen devrim ve demokrasi mücadelesi ekseninde tutuklanan öğrencilerin mücadelelerini sahipleniyoruz. Avrupa’da bu saldırıları teşhir etmek ve TC devletinin faşist içyüzünü teşhir etmek için tüm imkanlarımızı seferber etmek görevimizdir. Dolayısıyla bu eksende oluşacak mevzileri sahiplenmeli, yeni dayanışma eylemlerinin örgütleyicisi olma misyonu ile karşı  karşıya bulunmaktayız. Haksızlıklara ve faşist saldırganlıklara karşı oluşan direniş çizgisinin bir parçası olmak her halk gençliğinin misyonudur. ATİK YDG olarak Avrupa coğrafyasından Türkiye’deki halk gençliğine ve özelde tutsak öğrencilerin serbest bırakılması için tüm gücümüzle dayanışmayı yükseltmeliyiz. Çağrımız, Avrupa’da yaşayan yerli-göçmen tüm ilerici gençliğedir. Türkiye’de yükselen halk gençliğinin direnişine ses verelim, dayanışmayı yükseltelim, faşist TC devletini her alanda teşhir edelim.

  • Gelecek, Haksızlığa Karşı Direnen Halk Gençliğinin olacaktır!
  • Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!
  • Tutsak Öğrenciler Derhal Serbest Bırakılsın!
  • Faşizme Karşı Omuz Omuza!

ATİK-Yeni Demokratik Gençlik

Bildiri