Anasayfa , AVRUPA , Almanya Güney Bölgesi YDG Eğitim Kampı Gerçekleştirildi!

Almanya Güney Bölgesi YDG Eğitim Kampı Gerçekleştirildi!

ALMANYA | 11 – 06 – 2012 | Almanya’nın Güney bölgesi gençlik çalışmaları komitelerimizin  bulunduğu alanlardaki temsilci arkadaşların katılımıyla oluşturulan Bölge Komitesi çatısı altında devam ettirilmekte. Alanımızda komitelerimizin ortak bir toplantısında alınan kararla, 9-10 Haziran tarihlerinde 2 günlük bir eğitim kampı organize edilmiştir.

Eğitim kampı, ilk günü çeşitli alanlardan gelen yaklaşık 30 katılımcı arkadaşın kamp alanına gelmesiyle saat 1 civarlarında başlatılmıştır. Açılış konuşmasını Bölge Komitesi adına temsilci bir arkadaş, konuşmasında özellikle alanımızda örgütlenen toparlanma süreci ve uzun bir süre ardından bölgede örgütlenen bu bölge merkezli eğitim kampının, çalışmalarımız açısından önemi üzerine vurgu yaptı. Ardından kamp programı ve gidişatı açıklandı. Konuşma bitiminden sonra söz, çalışmamızın ilk günkü konuları “Kemalizm” ve “Ulusal sorun” noktasında sunum yapıldı. Sunumuna genel bir bilgilendirmeyle baslayan arkadaş, ilk olarak ulusal sorun ile sunumuna devam etti. Ulusal sorunda; ulusların çıkışı ve ulus olmanın kriterleri, Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı, ulus-halk ayrımı ve özelinde pazar birliği üzerinde durdu. Ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde de gelen soruların cevaplandırılması ardından ilk bölüm bitirildi. İkinci bölüm olarak Kemalizm başlıklı sunuma geçildi. Bu bölümde ilk olarak katılımcı arkadaşların Kemalizm hakkındaki düşüncelerini alarak sunumuna başlayan temsilci arkadaş, genel olarak Kemalizm’in başlangıcı ve tarihsel sürecini anlattı. Sunumun bitiminin ardından ilk günkü eğitim çalışması bölümü bitirildi. Ardından hazırlanan kültürel etkinlik bölümüne geçildi. Kamp alanının dışında yakılan ateş etrafında toplanan YDG’liler, burada bağlama ve türküleriyle halaylar çekip, sohbetler etti. Aynı zamanda farklı bölgelerden gelen arkadaşların birbirlerini tanıma ve ortak çalışmasına olumlu katkılar sunacak bir ortam yaratıldı.

İkinci gün yine Bölge Komitesi adına temsilci arkadaşın konuşmasıyla başlatıldı. İkinci günkü sunum YDG – MYK adına kampımıza katılan temsilci arkadaş tarafindan yapıldı. MYK temsilcisi arkadaşımız söze, yapacağı çalışma hakkında bilgi vererek başladı. Temsilci tarafından belirli konular olarak “eğitim sorunu”, “militarizm”, “ırkçılık”, “işçi gençlik” konuları hakkında genel bilgi verildikten sonra workshop  tarzı bir çalışma ile gruplar kurularak, her bir konu birer gruba dağıtıldı. Ardından gruplara verilen belli bir zaman çerçevesinde, bu konuların birer komite çalışması gibi örgütlenmesi ve varsayım olarak alanda örgütlenebilecek çalışmalar hakkında tartışılması istendi ve yapıldı. Ardından sonuç olarak tüm gruplar genel olarak tartıştıkları konuları, zaman bitiminde katılımcı arkadaşların önünde sunumunu gerçekleştirdiler. Olumlu geçen bu çalışma tarzı sonucunda, kamp değerlendirilmesi bölümüne geçildi. Tüm katılımcı arkadaşların söz almasıyla genel olarak kamp çalışmamız olumlu değerlendirilmiş ve öne çıkan bir talep olarak, daha uzun süreli ve geniş bir çalışma olmuştur. Bölgedeki YDG çalışmalarımıza olumlu bir ivme kazandıran bu çalışmamız, önümüzdeki  ortak çalışmalarımıza da güç vermiştir.

Almanya Güney Bölgesi YDG Komitesi