Anasayfa , AVRUPA , YDG 22. Kongresi ile Bir Adım Daha İleri

YDG 22. Kongresi ile Bir Adım Daha İleri

FRANKFURT | 01 – 03 – 2012 | Yeni Demokratik Gençlik Merkezi kongremizi başarıyla sonuçlandırmış durumdayız. Kongremiz dünya ezilen halklarının isayn bayrağını daha yükseklere taşıdığı bir süreçte gerçekleşmiştir. Emperyalist saldırganlıkları yoğunlaştığı günümüzde katliam, işgal ve hak gasplarında yaşanan artış, ezilenleri yeni arayışlara sürüklemektedir. Gençlik bu araayışa önderlik etmektedir. en somut örneğini kuzey Afrika ve Ortadoğu halklarının yükselttiği isyan bayrağıdır. Avrupa gençliği de yaşanan hak gasplarına bağlı olarak ırkçılık cenderesine çekildiği bir süreci yaşamaktayız. Yükselen ırkçılık ve buradan zemin bulan faşizm, günümüz gençliğinin en belalı sorunu halindedir.
Avrupalı emperyalistlerin içinden çıkamadıkları krizlerinin faturasını ezilen kesimlere çıkarırken, gençliğe ise işsizlik, eğitimden mesleğe yaşanan hak gaspları dayatılmıştır. Her alanda yürülüğe giren emperyalist politikalara karşı Avrupa’da da ciddi anlamda karşı duruşların yükseldiği bir süreci yaşamaktayız.

Emperyalistlerin en sinsi politikası olarak, ırkçılığın gelistirilmesine karşı en ilkeli duruşu anti-emperyalist kurumların gösterdiği bir süreçte YDG 22. Kongresini, 46 delegeden 41’inin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre’den delegelerin katıldığı ve 60’a yakın dinleyicinin olduğu Kongremizin başarıyla sonuçlanması emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı bir duruş olmuştur. Kongremiz, gençliğe dayatılan sorgulamamazlığı, kaderciliği ve emperyalist politikalara biat etmeyi bir kez daha YDG özgülünde bertaraf etmiştir. Kongremimizin başarılı sonuçlanması aynı zamanda ezilen dünya halk gençliğinin mücadelesine ufak ama anlamı büyük bir katkı olmuştur.

YDG olarak, 22. Kongre sürecimizde alanlardan başlamak üzere, ülke ve merkezi düzeyde teknik eksikliklere rağmen başarılı bir sürece imza atılmıştır. Alan ve ülke kurultaylarında başlatılan çalışma gruplarında her delegenin konuları daha derinlikli tartışmaları sağlanmıştır. Perspektifte yer alan konular bağlamında sonuçlar çıkarılmış ve kongreye sunulumuştur. Perspektife yönelik geliştirilen somut politikalarımız kısmı, pratiğe yönelme anlamında olumlu tartışmalar yaratmıştır. İlk kez uygulanan çalışma grubu kimi teknik aksamalara rağmen olumlu katkı sunmuş, eksikliklerin yeniden yaşanmaması için görüşler belirtilmiştir.

Kongremizde dost kurumlardan Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi (ADGH) kongremize dayanışma mesajı sunmuştur. Yine Kurumumuz olan Yeni Kadın kongremize mesaj sunarak motivasyon katmıştır. Kongremizde ATİK Başkanı söz alarak kongremizi selamlamış ve yönelim olarak devletlerin geliştirdiği ırkçılıpa karşı tavır alınmasını ve pratiğe geçilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kongremizde 7 kişilik Merkezi Yönetim Kurulu ve 3 kişilik Denetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

Hamburg ATİF derneği bünyesinde çalışmalarını yürüten Grup Cemre’nin kongremize katılarak kültürel katkı sunması, katılımcıları coşturmuş, ilk günün sloganlı ve olumlu bir şekilde sonlanmasına vesile olmuştur. Kongremizde aynı zamanda festival komitesi ve Solution dergisi redaksiyon kurulu seçilmiştir.

22. Kongremiz, katılımcılarn ve delegelerin ‘Birlik-Mücadele-Zafer!’ sloganları eiliğinde sonlandırılmıştır.