Anasayfa , TÜRKİYE , YDG 6. Konferansı: Geleceğin Teminatı Gençliğin Mücadelesinde Gizli

YDG 6. Konferansı: Geleceğin Teminatı Gençliğin Mücadelesinde Gizli

İSTANBUL | 01 – 03 – 2012 | Yeni Demokrat Gençlik tarafından 25-26 Şubat tarihlerinde İstanbul Aksaray’da bulunan Su Tiyatrosu’nda düzenlediği 6. Konferansı sona erdi. Geçtiğimiz yıl Dersim’de şehit düşen Beşler, yine Dersim’de şehit düşen TİKKO gerillası Yurdal Yıldırım ve HPG gerillası Mazlum Erenci, devrimci gazeteci Suzan Zengin ile Roboski katliamında yaşamını yitiren 35 Kürt gencine ithaf edilen konferansın ilk günü tartışmalarla sona erdi.
2. Oturum
Halkların Demokratik Kongresi’ne dönük YDG’nin yaklaşımının tartışıldığı 2. oturumun ilk bölüm başlamadan önce, puşi taktığı için yaklaşık 2 yıldır hapishanede tutulan tutsak öğrenci Cihan Kırmızıgül’ün konferansı selamlayan mesajı okundu.
HDK gündeminde Kürt ulusal mücadelesinin toplumsal mücadelenin merkezinde olduğuna değinen konuşmacı, devletin son süreçte bir konsept değişikliğine giderek saldırılarını artırdığını söyledi. Tüm bu gerçekliklerden kaynaklı toplumsal hareketlerin ortaklaşmasının bir zorunluluk olduğunu kaydeden konuşmacı, HDK’nın da bu süreç için bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte olabileceğini söyledi.

HDK sunumunun ardından Demokratik Yurtsever Gençlik adına bir katılımcı söz aldı. “Kürt hareketi gençlik ve kadın, yani toplumun en ezilenleri tarafından sorumlulukları yüklenmiş bir harekettir. Biz de bu hareketin gençliği olarak saldırılar karşısında binlerce tutuklusu olan bir gençlik örgütüyüz” şeklinde konuşan DYG temsilcisi, “Biz bu hareket için her zaman ‘Genç başladık, genç bitireceğiz’ demiştik. Herkes bilsin ki Kürt gençliği, bizler umutluyuz” dedi.

Kürt halkının toplumsal anlamda bir mücadele verdiğini söyleyen DYG temsilcisi, “HDK, ezilmişlerin, 3. kesim ilan edilenlerin birlikte yaratacağı mücadeleyi yükseltecek bir güçtür” dedi.

HDK üzerine tartışmalar devam ederken, Ankara KESK Şubeleri ile birlikte Roboski’ye giden Ankara DDSB’den bir yoldaş, konferansa telefonla bağlandı. Yakınlarını kaybedenlerin köyüne gittiklerinde YDG konferansını ve bu konferansın Roboski’de katledilenle atfedildiğini anlattığını söyleyen DDSB’linin ardından katliamda 19 akrabasını yitiren bir kadın konuştu. Bu konuşmanın ardından salonda “Katil devlet hesap verecek!” sloganı haykırıldı.

Söz alan bir katılımcı Kürtçe bir konuşma yaptı. Kürt halkına yönelik baskıların, faşist tahakkümün bugüne özgü bir durum olmadığını ve binyıllardır bu coğrafyada sürdüğünü söyleyen katılımcı, sadece biçimsel (teknolojik vs.) değişikliklerin yaşandığını belirtti.

Konferansın 2. oturumunda son olarak “Güncel Politikalar Işığında Görevlerimiz” konusu tartışıldı. Tartışmaların ardındanDemokratik Gençlik Hareketi, Ekim Gençliği, Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube başkanı Hasan Gülüm, Deri-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Eren Korkmaz yaptıkları konuşmalarla konferansı selamladılar.

1. gün, MKM Müzik Topluluğu’nun ezgileri ve halaylarla sona erdi.

Geleceğin teminatı gençliğin mücadelesinde gizli

Yeni Demokrat Gençliğin “Dokunan Yanacaksa Dokunacağız! Kazanacağız!” “Em jî li vir in” şiarıyla 6.sını düzenlediği konferans 4. oturumun da gerçekleştirilmesiyle sonlandırıldı. Son oturumda “Liseli Gençliğin Sorunları ve Örgütlenmesi” konusunda bir sunum gerçekleştirilirken, PŞTA ve Partizan temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Liseli gençliğin sorunları ve örgütlenmesi

Liseli YDG adına yapılan sunumda liselerde örgütlenme çalışmalarının neden yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi. Liseli gençliğin toplum tarafından ve özelde aileleri tarafından dışlandıkları ve onlarda var olan potansiyelin “çocuktur, aklı yetmez” denilerek yok sayıldığı söylendi. Bunun aile aracılığıyla egemenlerin bir oyunu olduğu, liseli gençliğin kendilerinde barındırdıkları enerjinin, değiştirme gücünün bu şekilde ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

Liselerin üniversitelerden farklı olarak gerek ekonomik, gerekse de mekânsal Liseli gençliğin siyasal-politik mücadelesinin onun kişisel gelişimine paralellik arz ettiği ifade edildi. Bu sebeple liselerin üniversitelerden daha farklı bir noktada durduğu vurgulandı. Sunumda ayrıca Liselilerin aile içinde yaşadıkları çelişkilerin çözümüne dair bir konuşma yapıldı.

Liseliler adına yapılan sunumların ardından söz alan PŞTA Temsilcisi şehitler şahsında mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu. Konuşmada ayrıca şehitlerin ardılları olma görevini üstlenmeye çağrı yapıldı. Partizan adına yapılan konuşmada ise YDG’nin konferansında Kürt Ulusal Sorununu bu kadar yoğun tartışmasının çok önemli olduğu vurgulanırken, geçmişe göre daha iyi bir adım atmış olduğumuz fakat kuşkusuz bunun yeterli olmadığı ve mücadeleye daha fazla sarılmak gerektiği vurgulandı.

Beşlere atfen bir oyun sergileyen Bakış Kültür Sanat Merkezi tiyatro topluluğu ve yine beşlere atfen Grup İsyan Ateşi’nin ezgileriyle etkinlik 6. Konferans coşkuyla sonlandırıldı. Oyun gösterimi ve müzik dinletisi sırasında ‘Beşler Yaşıyor Kavga Sürüyor’ ‘Şehîd Namirin’ ‘Devrim Şehitleri Ölümsüzdür’ sloganları gür bir şekilde haykırıldı.

Kaynak: Özgür Gelecek