Anasayfa , Ön Resim , YDG’nin 30. Kongresi: “Gençliğin Mücadelesi Sınırları Yıkacak”

YDG’nin 30. Kongresi: “Gençliğin Mücadelesi Sınırları Yıkacak”

Yeni Demokratik Gençliğin 30. Merkezi Kongresi “Gençliğin mücadelesi sınırları yıkacak, YDG saflarında örgütlen, örgütle şiarı ile 15 ile 16 Nisan 2023 tarihleri arasında Almanya Mannheim’da gerçekleşti.

Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda’dan katılan delegelerin tespitinden sonra, kongrenin açılışı Merkezi Yönetim Kurulu’nun (MYK) bir konuşması ile yapıldı. Açılış konuşmasında, dünya coğrafyasının her kısmında kâr hırslı geliştirilen emperyalist savaşlar ve militarist politikalar teşhir edilirken, aynı zamanda ezilenler tarafından yürütülen haklı savaş ve mücadeleler selamlandı. Ardından, bu uğurda devrim ve demokrasi mücadelesinde ölümsüzleşenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşti.

Gençlik, anti-militarist mücadelesini yükseltiyor!

YDG’nin Merkezi Kongresi siyasi perspektif taslağının tartışılması ile devam etti. ‘Militarizm ve Gençlik’ başlığı altında emperyalist-kapitalist sistemin hem farklı ülkeleri işgal ederek hem de kendi sınırları içinde bu politikaları genişleterek yürüttüğü savaş politikaları ele alındı. Farklı alanların sunduğu rapor ve değişiklik önerileri ile birlikte, siyasi perspektif taslağı tüm delegeler tarafından tartışıldı. Siyasi perspektifi tüm değişiklik önerileri ile birlikte onaylandıktan sonra, Freie Deutsche Jugend (Özgür Almanya Gençliği) tarafından Almanya’da geliştirilen militarizm üzerine bir konuşma gerçekleşti. Ardından Kommunistischer Aufbau (Komünist İnşa) temsilcisinin yaptığı konuşmada devrimci gençliğin ortak mücadelesine değinildi. Jugendverband Rebell (Gençlik Birliği Rebell) ise ülke içindeki düşmana karşı mücadelenin önemini vurgularken, Türkiye gibi faşist ülkelerin teşhirine de değindi.

Geçmişimizden öğrenerek, geleceği örüyoruz!

Bir yıllık faaliyet sürecini derleyip değerlendiren merkezi faaliyet raporunun okunmasının ardından, alan faaliyetlerine ilişkin raporlar sunuldu. Tüm delegeler ve MYK tarafından özeleştirel ve verimli tartışmalar yürütüldü. Geçmiş dönemin eksik ve zayıflıkları tespit edildi ve bunların tersine çevrilmesi için çözüm önerileri sunuldu. Tüm tartışmalar geçmişten öğrenerek, geleceği örme bilinci ile yürütüldü. Ardından Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu’n (ATİK) Eş-Başkanı selamlama konuşması yaptı. Konuşmasında militarist hedefleri için Almanya ve Türkiye arasındaki iş birliğine ve gençliğin bu mücadeledeki öncü rolüne değindi. Yeni Kadın tarafından yapılan konuşmada ise bu politikaların doğrudan hedefi olan kadınların ve gençliğin örgütlülüğüne vurgu yapıldı.

Kongre ikinci gün, faaliyet raporunun toparlanması ile devam etti. Türkiye’de çalışmalarını yürüten Yeni Demokrat Gençlik tarafından çekilen selamlama videosunda göçmen gençliğin zorunlu göç üzerine yürüttüğü anti-emperyalist mücadele selamlandı. Yine KommunistischerJugendverband der Schweiz (İsviçre Komünist Gençlik Birliği) ve Young Struggle tarafından yazılı mesajlar sunuldu. Merkezi Kongre delegeler tarafından sunulan önergelerden sonra, yeni MYK ve Denetim Kurulu seçimleri ile devam etti. Dilek ve temenniler bölümünde delege ve misafirler söz alarak yeni sürece dair konuşmalar gerçekleştirdi. Kongre “Birlik, Mücadele, Zafer; Yaşasın ATİK, YDG, Yeni Kadın sloganı ile sonlandırıldı.