Anasayfa , TÜRKİYE , Yeni Demokrat Gençlik’in 12. Konferans Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Yeni Demokrat Gençlik’in 12. Konferans Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Türkiye: Yeni Demokrat Gençlik’in 16-17 Aralık’ta İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği 12. Konferans’ın sonuç bildirgesini yayımladı.

Her yıl düzenli olarak konferansını gerçekleştiren Yeni Demokrat Gençlik, bu yıl gerçekleştirdiği 12. Konferans’ını Nubar OZANYAN, Serdar CAN, Güzel Şahin ve Dersim’de ölümsüzleşen 12’lere atfetti.

Yeni Demokrat Gençliği’in İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 12. Konferans’ının sonuç bildirğesi şu şekilde:

“Yeni Demokrat Gençlik olarak Nubar OZANYAN, Serdar CAN, Güzel Şahin ve Dersim’de ölümsüzleşen 12’lere atfen 12. Konferansımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Devletin 15 temmuz sonrası gerçekleştirdiği baskı ve sindirme politikalarının bir sonucu olarak karşımıza çıkan OHAL ve KHK saldırlarını gittikçe yoğunlaştırdığı bir  süreçten geçmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte toplumun ezilen kesimlerine yöneik saldırılar Kürt halkı başta olmak üzere kadınlar, LGBTİ+lar ve hak arama mücadelesi sürdüren işçi sınıfına yoğunlaşmışken halk gençliği de devletin her alanda saldırılarına maruz kaldı. 

Devletin yönetme krizini çözmek amacıyla gerçekleştirdiği referandum geniş halk kitlelerinin örgütlü karşı duruşuna rağmen devletin gayrı meşru yollardan  kazanımıyla sonuçlandı. Bugün Başkanlık sistemiyle tek merkezden yönetmek isteyen AKP iktidarı bir yanda ardında derin çatlaklar bırakırken bir yandan da yoluna devam etmek istemektedir.

Ülkede ve ortadoğuda gerçekleşen gelişmeler oldukça yoğun bir şekilde devam ederken devvlet, söz konusu Kürt halkının kazanımları olduğunda tüm uluslarası güçleri “karşısına almayı” göze alarak yağma ve yıkım politikalarına devam etmektedir.Kürdistan’da gerçekleşen referandum sonucu ile devlet cidi darbeler alırken bugün nasıl bir ekonomik çıkmaz içerisinde bulunduğu bilinmektedir.

Ezilenler cephesinde Hayır çalışmaları ile birlikte toplumsal muhalafet dönemsel açıdan belli bir ivme kazanmıştır. Rojava Devrimi ve Kürdistan referandumu Türkiye, T. Kürdistanı’nda ciddi bir enerji ortaya çıkarmıştır.

Bölgede gelişmekte olan devrimci süreç tüm imkanlarıyla karşımızda durmaktadır. Bu doğrultuda tüm YDG örgütlülüklerinin üzerine düşen devletin saldırganlığına karşın ezilenler cephesinin örgütlü güçlerinin önemli bir dinağimi olmaktır. Üniversiteler de liselerde ve mahallelerde halk gençliğini özgün sorunları gözlemleyip bunlara alternatif somut çözümler yaratmak bizler açısından acil bir görev olarak durmaktadır.

Bu minvalde 12. Konferansımız ışığında halk gençliğine ve ezilen kesimlerin içinde bulunduğu bu karanlığı dağıtmak direnişi yaşamın her alanında büyütmek için somut adımlar atmayı hedeflemekteyiz.

Konferansımız geçmiş süreçte yürüttüğü çalışmaları değerlendirerek YDG faaliyetinin örgütlü çalışmalarında oluşan aksaklıklar neticesinde soyut bir önderlik anlayışının olduğunu tespit etmişdaha net bir önderlik çizgisinin ortaya konulmasını gündemine almıştır.

YDG’nin mevcut önderlik anlayışının merkezi divanlar ve konferenslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

YDG örgütlülükleri içerisinde denetim mekanızmalarınının yetersiz ve eksik olduğu gözlemlenmiştir.

YDG’nin örgütsel önderlik mekanizmalarının oluşturulması üzerine tartışmalar yürütüldü. Bunun üzerinden somut yönelimler belirlendi.

YDG’nin örgütsel süreçlerini takip edecek merkezi komisyonların oluşturulması kararlaştırıldı.

Konferansın kadın gündemi sunumunda YDG’nin gelişen örgütsel çalışmasında artık her meselenin  kadın perspektifi olduğu gerçekliğiyle önümüzdeki süreçte kadın çalışmasının nasıl yürütüleceğine dair tartışmalar yürütüldü

Kadın komisyonun bir araya gelememesi  ve komisyonun tekrar kurulamaması geçmiş süreçte genç kadın faailiyetimizi olumsuz yönde etkilemiştir.

Konferansımızda yürütülen tartışmalarla, YDG Kadın Komisyonunun tekrar kurulması kararlaştırılmıştır.

YDG’nin yeni süreçte tekrar toplumsal cinsiyet atölyeleri, erkeklik atölyeleri ve kadın çalışmaları üzerine atölyeler örgütlemesi kararlaştırılmıştır.

Gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla birlikte, YDG’nin karma bir yapı olarak erk iktidar anlayışıyla hesaplaşma içerisine girmesi planlanmıştır.

YDG’nin genç kadın örgütlülüğüne ait sosyal medya hesaplarının yeniden oluştulması kararlaştırılmıştır.

YDG’nin içerisinde bulunduğu kadın gündemi ile ilişkilenişine dair sorunun kolektif bir sorun olduğu kolektifin emeğiyle çözümlenmesi hedeflendi.

Liseli gündemi kapsamında AKP iktidarının anti bilimsel eğitim sistemiyle neyi hedeflediğine dair tartışmalar yürütülürek liseli muhalefetinin geçmiş döneme göre zayıflayan bir yerde durduğu saptanmıştır.

Geçtiğimiz sene kararlaştırdığımız Liseli buluşmalarının gerçekleştirilememesinin sebebi olarak liseli YDG faaliyetimizin inşa edilmesi sorumluluğunun tüm kolektifin sorumluluğu olarak karşımızda durduğu ortaya çıkmıştır.

YDG’nin liselerin pazar alanına dönüştüğü mevcut durumda alternatif eğitim anlayışıyla eğitim atölyelerin kurulması bu atölyelerde temel bilimlerin yanısıra müfredattan kaldırılan konularında içinde bulunduğu derslerin verileceği alanlar açması kararlaştırılmıştır.

Proje okulları kapsamında devletin resmi olarak geleceksizliğe mahkum etmeyi hedeflediği  %90’lık liseli genç kesim için bulunduğumuz liseli alanlarında ve sosyal medya üzerinden kampanya yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

YDG olarak toplumsal muhalefet ve gençlik gündemlerine dair açıklamalar ile refleksif hamleler gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.

YDG’nin Kudüs’ün İsrail başkenti ilan edilmesine karşı tavrı Kudüs’ün işgali filistinin işgalidir.Kudüs filistinlilerindir. Filistinin işgaline karşı durmak emperyalizme karşı durmaktır. Filistin gündemine dair somut adımlar atılması kararlaştırılmıştır.

YDG faaliyetinin üniversitelerde öğrenci toplulukları/kulüpleri üzerinden yürütülmesi noktasında somut adımların atılması hedeflenmiştir.

Devletin toplumsal alandaki saldırıları ve öğrenci gençliği saldırıları kapsamında bir kampanya yönelimi belirlenmiştir.

YDG örgütlülüklerin bulunduğu alanlarda birleşik mücadelenin inşası somut adımlar atması hedeflenmiştir.

YDG’nin alan faaliyetlerinin komisyonlar üzerinden somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

YDG içerisinde kurumsallaşmış komisyonlar oluşturulması kararlaştırıldı. (Basın yayın, Eğitim, Kültür-Sanat vb..)

Konferansımızın yönelimleri bizler açısından önümüzdeki süreçte bir eylem klavuzu vasfı görecektir, devrimci tüm dost güç ve kurumları selamlıyor, önümüzdeki süreçte tüm yoldaşlara başarılar diliyoruz.

Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz

Yaşasın devrimci dayanışma ve birleşik mücadelemiz

Gençlik gelecek gelecek ellerimizde