Anasayfa , GKSF , 30.Gençlik Kültür Sanat Festivali’ne sen de katıl!

30.Gençlik Kültür Sanat Festivali’ne sen de katıl!

Emperyalist-Kapitalist sistem insanı yalnızlaştırmaya yönelik sosyal, kültürel ve politik araçlarını yoğunlaştırıp geliştirerek geleceğimizi hedeflemektedir. Buna karşı kolektif yaşamı savunan devrimci, yurtsever ve ilerici güçler de her alanda tüm mücadele araçlarını geliştirip güçlendirmek zorundadır. Devrimci kültür ve sanat ise yalnızca bir araç değildir. İnsanı ve hayatı değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip önemli bir dönüştürücü silah olarak görmek gerekir. Geleceği kazanmak için bu “silahı” doğru ve ısrarla kullanmak zorundayız.

Bu nedenle YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK (YDG) olarak 30 yıldır düzenlediğimiz festivalimize büyük bir önem veriyor ve ısrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Festivalimiz Avrupa’da yerli ve göçmen gençliğe hitap edebilmek ve onları örgütlü bir yaşam için devrimci sanatla buluşturması açısında önemli bir faaliyettir. YDG’nin kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir şekilde düzenlediği Gençlik Kültür Sanat Festivali bu yıl “GENÇLİĞİN AYAK SESLERİ MÜCADELEYE RİTİM TUTUYOR, EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI YDG İLE GELECEĞİ ÖRGÜTLÜYORUZ” şiarıyla gerçekleşecektir. Ve yine dünyada savaşların, katliamların ve yoğun politik gündemlerin olduğu bir sürecin içerisinde gerçekleşecektir. Gençlerin geleceği kazanma mücadelesinde sanat ve siyaset ilişkisi önemli bir yerde durmaktadır. Dolayısıyla Kültür-Sanat Festivalimiz siyasal gündem doğrultusunda ele alınmakta ve her dönem örgütlü mücadelenin çağrısı yapılarak, demokrasi ve sosyal kurtuluş mücadelesine önemli katkılar sunmaktadır. Hak eşitliği arayan gençlerin, haksız savaşlardan ötürü göçe zorlanan gençlerin, ırkçılığa maruz kalmış gençlerin; kısacası geleceği karartılan halk gençliğine ışık tutarak, umut dolu yarınları birlikte kurmanın mücadelesine bir çağrısıdır aynı zamanda.

Bu anlamda kültür-sanat çalışmalarımızın somut ürünü olan 30. Gençlik Kültür Sanat Festivali’mizle, dünyadaki tüm ezilen halkların direnişini selamlayarak anti-faşist, anti- emperyalist mücadeleyi büyütme sözü veriyoruz! 19 Kasım 2022 tarihinde Frankfurt’ta gerçekleştireceğimiz YDG 30.Gençlik Kültür Sanat Festivali’mizde, tüm gençliğini “Müzik, Kısa ,Film, Halkoyunları, Tiyatro, Şiir ve Öykü, Resim ve Karikatür dallarında katılmaya ve eserlerini, emeklerini bizlerle paylaşmaya çağırıyoruz. Yaratılan her eserin, her emeğin faşizme ve emperyalizme karşı mücadelede bizleri daha güçlü kılacağına olan inancımızla diyoruz ki: “GENÇLİĞİN AYAK SESLERİ MÜCADELEYE RİTİM TUTUYOR! ” şiarıyla gerçekleştireceğimiz festivalimize sen de katıl!

YDG – YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK

Festival Materyalleri