Anasayfa , Ön Resim , Avusturya Yeni Demokratik Gençlik 12. Ülke Kurultayı Başarıyla Gerçekleştirildi

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik 12. Ülke Kurultayı Başarıyla Gerçekleştirildi

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik olarak 12.ülke kurultayımızı 22 mart tarihinde Innsbruck´da gerçekleştirdik.16 delegenin hazır bulunduğu  12.ülke gençlik kurultayımızın ana gündemi  ileriye dönük güçlü adımlar için anti-emperyalist, anti – faşist kampanyalar örgütle, mücadeleyi güçlendir şiarı çerçevesinde gerçekleştirildi.

 

11.ülke gençlik komitesi adına yapilan açılıs konuşmasıyla beraber Dünya devrim ve demokrasi şehitleri adına bir dakikalik saygı duruşu gerçekleştirildi. Devaminda ise genelde ÜGK adına yapılan açılış konuşması, 12.ülke kurultayımızı gerçekleştiriyor olmamızdan hareketle, özellikle YDG´nin örgütsel yapısında yaşanan mevcut değişiminde göz önünde bulundurularak ve buna bağlı olarak YDG´nin kabuk değiştirdiği bir süreç içerisinde olmasından hareketle, faaliyetlerimizi ÜGK düzeyinde  örgütlememizin 12.yılında, Avusturya YDG ülke gençlik komitesinin kurucularından bir yoldaşı YDG`nin Avusturya`daki tarihsel süreçini değerlendirmesi için bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni Demokratik Gençlik çalışmasında yeni olan genç arkadaşlarımız açısından oldukca önemli olan bu tarihsel sürecin özet aktarımıyla beraber kurultay gündemlerine geçilmiş oldu.

Divan seçiminin ardından, Avusturya YDG,  11. ülke gençlik komitesinin anti-emperyalist gençlik mücadelesi icin, birlik – mücadele – zafer! başlığıyla hazırlamış olduğu perspektif taslağının okunmasına geçildi.

Perspektif taslağı anti-emperyalist, anti-faşist gençlik örgütlenmesi olarak Avusturya`da halk gençliğinin temel hakları bağlamında pratikte uygulaçağımız çalışmanın nasıl olabileçeği noktasında dururuken buna bağlı olarak örgütsel çalışmamızın politik ayağının örgütlenmesi ve Avusturya geneli yönelim üzerinde duruldu. Bu çerçevede yürütülen tartışmalarda delegelerin hemen hemen hepsi söz hakkı aldı. Mevcut perspektif taslağının anti-faşist ve anti-emperyalist politikamiz çerçevesinde pratiğe dönük bir anlayış tartışması üzerinde durmasındanda hareketle örgütlü yönelimimizin kampanyalar şeklinde yapılması kararlaştırıldı.

Siyasal perspektif taslağı akabindeki tartışmalar sonucunda, Avusturya Yeni Demokratik Gençlik olarak iki Avusturya geneli kampanyanın örgütlenmesi kararlaştırıldı. Ilk olarak anti-faşizm kampanyasının pratik yönelimi üzerine tartışılırken, bu noktada özellikle irkcı ve ayrımcı politikalara ve uygulamalara karşı, örgütlü olduğumuz alanlar üzerinden oluşturulan konseptle kampanyanın pratik ayakları örgütlenecek. Yine bu süreçe bağlı olarak işçi gençliğe ilişkin olarak, anti-emperyalist kampanya, gençlik sömürü düzenine karşı başlığıyla, işçi gençliğin akademik, ekonomik ve demokratik haklarını kapsayacak bir dizi çalışmanın yapılması kararlaştırıldı. Özellikle meslek eğitimi gören gençliğe ilişkin yapılaçak olan bu çalışmaların esasını, sendikal çalışmaya ilişkin örgütlü güçlerimizi hareket geçirmek olaçağı gibi, yine meslek eğitiminde iş güvencesine ilişkin bir kampanya örgütlenecek. Bunun yanısıra öğrenci gençlik içerisinde, yüksek eğitim alanında merkezi Matura sistemine karşı oluşaçak yapılanmalarda yer alarak, bu noktada somut taleplerimiz için mücadele edilmesi bağlamında bir anlayış tartışmasıyla taleplerimiz netleştirildi. Siyasal gündemin onaylanmasından sonra, Avusturya YDG faaliyet raporunun tartışılmasına geçildi. Faaliyet raporunda, özellikle bölge ydg çalışmalarındaki eksik ve yetersizliklerimiz çerçevesinde tartışmalar yürütülürken, tüm delegelerin bölgelerine ilişkin tartışmalara aktif olarak katılması olumlu iken, yine ÜGK`nin önderlik misyonundaki yetersizliklerine ilişkin bir tartışma yürütüldü. Özellikle örgütlenme ve örgütlü mücadelenin pratikde nasıl olması gerektiğine ilişkin çiddi tartışmalar yürütüldü. Tartışmaların sonuçunda 12.ülke kurultayında yapılaçak olan çalışmaları yakından ilgilendiren ve önümüzde olan pratik çalışmalara ve  faaliyetlere dönük olarak merkezi ve yerel katılımların gerçekleştirilmesi noktasında kararlar alındı. Anti-faşist yürüyüş ve etkinliklere yönelik ise merkezi katılım kararları alındığı gibi, aynı zamanda anti-faşist kampanya çerçevesinde YDG`nin Avusturya merkezi bir anti-faşist sölen yapması kararlaştırıldı. Açık havada yapılacak olan anti-faşist şölen kampanyanın başlangıcınıda oluşturaçak aynı zamanda. Üç kişiden oluşturulan birdahaki dönem ÜGK komitesinin seçiminin ardından, ügk adına yapılan kapanış konuşmasıyla 12.ülke kurultayı birlik-mücadele-zafer sloganıyla sonlandırıldı.

 

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik