Anasayfa , AVRUPA , Avusturya Yeni Demokratik Gençlik eğitim kampı ve Ülke kurultayını gerçekleştirdi

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik eğitim kampı ve Ülke kurultayını gerçekleştirdi

AVUSTURYA | 24 – 01 – 2013 | 1.Gün

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik Eğitim Kampı

 

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik olarak, 19 ocak`ta Örgüt ve Örgütlenme başlığı ile eğitim kampı gerçekleştirildi. YDG`lilerin hazır bulunması ile saat 10:00 itibariyle başlayan eğitim kampında YDG – ÜGK`nin yaptığı açılış ve program bilgilendirmesinin akabinde ATIGF temsilcisi arkadas Örgüt ve Örgütlenme başlığı altında  2 saate yakın bir sunum gerçekleştirdi. Örgüt kavramı, Örgüt işleyişi olarak Demokratik Merkezyetcilik, Eleştiri – Öz eleştiri, Disiplin, Sorumluluk ve Kollektivizm ile birlikte devrimci eğitim başlıkları altında gerçeklesşirilen sunumun akabinde soru ve görüşlerin aktarıldığı serbest tartışma bölümü oldukca canlı geçti.

Yapılan aranın ardından, YDG`de örgüt ve örgütlenme başlığı altındaki konular çerçevesinde workshop çalışmasına geçildi. Sorumluluk ve Disziplin, Kollektivizm, Politikleşme ve Insiyatifleşme, Eleştiri – Özelestiri, Hatalara Yaklaşım konularında yapılan grup çalışmalarının 15 dakikalık sunumları yapıldı. Grup çalışmalarının sunumlarına dönük tartışmalar, soru ve görüşlerin aktarıldığı bölümde YDG´den hareketle bir çok düşüncenin aktarımı gerçekleşti. Canlı geçen bu bölümün ardından eğitim kampı sonuçlandırıldı.

 

2. Gün

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik 11.Ülke Kurultayı

 

Avusturya Yeni Demokratik Gençlik 11.Ülke kurultayı delegelerin ve diğer katılımcıların katılımı ile saat 10:00 itibariyle başlatıldı. 10.Dönem Ülke gençlik komitesinin gecici divan olarak açılış ve saygı duruşunda  9 Ocak`ta Paris´te katledilen 3 yurtsever kadın Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez olmak üzere, 19 Ocak 2007´de katledilişinin 6.Yildönümünde Hrant Dink şahsında Devrim ve Demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimiz şahsında saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Saygı duruşunun ardından delegeler tarafından seçilen divan, kurultayın gündem maddelerini delegelere sunarak kurultayı başlattı. Ilk olarak YDG – Ülke Gençlik Komitesi adına bir açılıs konuşması gerçekleşti. ÜGK`adına konuşma yapan arkadas özetle sunlara değindi;

emperyalist-kapitalist sistemin krizini aşamadığını ve krizin batı avrupa´da emperyalist – kapitalist ülkelerde yoğunlaştığını belirtti. Bu durumla birlikte yarattıkları krizi aşamayan egemenler Avrupa`da  demokratik hak gaspları ve tasarruf paketleri adı altında Işçi ve emekcilerin temel haklarına ve kazanımlarına karşı çiddi bir tasfiye ve saldırı politikası yürüttüğüne değindi. Bu süreçte özellikle Emperyalist-kapitalist burjuvazi içte saldırılarını azgınlaştırmakla beraber, özellikle göçmenlere dönük olarak ırkcı ve ayrımcı poltikalarını örgütlendiğini ve ırkcı ve faşist çetelerin yaygınlaştırıldığı Almanya`da NSU örneğinde olduğu gibi devlet tarafından desteklendikleri görülmekte. Yine buna bağlı olarak devlet eliyle gerçekleştirilen ırkcılığın ırkcı partilerin gelişim düzeyini güçlendirdiği ve ırkcılığın toplumsal alana çeşitli biçimlerde yasal uygulamalar, göcmenleri hedef alan ırkcı ve ayrımcı propagandalar şekliyle gerçekleştiğinin somut bir gerçeklik olduğu aktarıldı. Bu bakımdan dışa dönük ise AB – emperyalistlerinin  pazardan pay kapma politikalarında orta doğu ve kuzey afrika`da filli işgaller gerçekleştirdikleri  belirtildi. Dışa dönük saldırılarının bir parcası olarak içte Militarizmin örgütlendiği ve halk gençliğinin bu zemine çekilerek savaş ve işgal güçleri olarak kullanılmasının hedeflendiği belirtildi. Tüm bu saldırılar ekseninde Avusturya YDG olarak özellikle ırkcı ve ayrımcı politikaların Avusturya`da yaygınlaştığını bu bağlamda  ırkçılığa karşı örgütlenmenin güçlendirilmesi gerektiği üzerine duruldu. Anti-faşist birliklerin ve çalısmanın güçlendirilmesinin önemli olduğu aktarılırken bunun yanında örgütsel çalışmamızın güçlendirilmesi ve kültütel yozlaşmaya karşıda kültür – sanat çalışmalarımızın daha güçlü ve planlı ele alınmasının gerektiğinin vurgusu yapıldı.

 

Merkezi perspektif taslağının okunmasının ardından bu konuda özellikle somut yönelimimiz bölümünde örgütlenme çalışmasını nasil ele alınabileceği noktasında ve yine gençlik cephesindeki durumda anti-emperyalist, anti-faşist örgütlülüğün yanı sıra gençlik çalışmamızın içeriği ve yönü noktasında tartışmalar yürütüldü. Merkezi perspektif taslağının  YDG olarak somut yönelimiz kısmının somutlanması noktasında bir anlayış birliği sağlandı.

 

Merkezi perspektif taslağının tartışılmasının akabinde, Avusturya ek yazısı okundu. Avusturya YDG olarak Anti-emperyalist, anti-faşist gençlik mücadelesinde yönelimimiz başlığı ile ele alınan yazıda, Avusturya`da militarizm ve buna karşı duruşumuz, yine irkcılığın gelişimi ve anti-faşist mücadeleyi güçlendirme noktasında YDG`nin görevleri noktasında bir tartışma yürütüldü. Bu noktada Avusturya ek yazısının merkezi kongre sürecine kadar bölgelerin daha somut öneri ve düşüncelerinin sunulmasıyla genişletirilmesi ve somutlanması noktasında ağırlıklı fikirler ortaya konuldu.

 

Kurultayımıza katılım sağlayan Komünist Gençlik Birliği (KJV- Kommunistischer Jugend Verband) Perspektif taslağına dönük ve Avusturya`da Anti-emperyalist, anti-faşist mücadelenin örgütlenmesi noktasında düşüncelerini ortaya koyduktan sonra kurultayımızı selamladılar. Yine Avusturya Komünist Gençlik (KJÖ-Kommunistische Jugend Österreich) adına katılımcı arkadaş mesaj sunarak YDG ile birlikte çalışmanın kendileri açısından önemli olduğunu aktardılar.

 

 

Bölgelerin 1 yıllık faaliyet raporlarının sunumundan sonra, 23. YDG Merkezi Kongresine delege seçimine geçildi. 11.Dönem ÜGK`nın seçiminden sonra, önergeler bölümünde  yazılı olarak önceden sunulan önergelerin tartışılması ve oylamasına geçildi. YDG merkezi kongresinin her iki yılda bir yapılması noktasında sunulan tüzük değişikliği önergesi noktasında uzun bir tartışma yürütüldü. Bu noktada sürdürülen tartışmanın bağlamında oylama gerçekleşti. Eşit şekilde kalan oyların akabinde bu  konunun merkezi kongredede tartışılması gerektiğinin altı çizildi. Dilek ve temenniler bölümünün akabinde 11. Avusturya Yeni Demokratik Gençlik ülke kurultayı, Birlik – Mücadele – Zafer! Yaşasın ATIK – YDG – Yeni Kadın sloganlarıyla sonlandırıldı.

 

 

Bildiren: Avusturya Yeni Demokratik Gençlik