Anasayfa , AVRUPA , Hessen YDG, Kurultay Hazırlık Toplantısını Gerçekleştirdi

Hessen YDG, Kurultay Hazırlık Toplantısını Gerçekleştirdi

OBER RAMSTADT | 27 – 01 -2013 | 9 Şubat’ta gerçekleşecek olan 9. Almanya kurultay öncesi Hessen YDG Ober Ramstadt’da toplandı. Hessen çapında 19 üyenin hazır olduğu toplantıda yaklaşık olarak 30 kişi katıldı.

Saygı duruşunun ardından Hessen BGK temsilcisi tarafından kongre sürecine ilişkin bir açılış konuşması gerçekleştirildi. yapılan üye tespitinin ardından divan seçimi yapıldı ve ardından taslak tartışmalarına geçildi.

Merkezi Yönetim Kurulu taradından hazırlanan perspektif taslağına ek olarak alanlar tarafından ek yazılar çıkarıldı ve sunumları gerçekleştirildi. yapılan sunumlarda iş alanı, eğitim sistemi, militarizim ve ırkçılık konuları işlendi.

iş alanı üzerine yapılan sunumda genç işçilerin meslek seçimi noktasında karşılaştıkları sorunları dillendirdi ve meslekte ve iş alanında yaşanan sömürü sistemine değindi. sendika içinde çalışmanın önemine değinilen sunumda bu konuda somut adım atılması gerekitiğğne değindi.

Eğitim sistemine ilişkin olan yapılan sunumda bilingual eğitim sistemi üzerine kısa bir derleme sunuldu ve bilingual sistemin tarihçesi hakkında bilgiler sunuldu, anadilin insan gelişimine olumlu katkılarına dikkat çekildi. Lise düzeyine ilişkin olarak yapılan sunumda, lise öğreniminde kısa zamana sıkıştırlan G8 eğitim modeli ileöğrencilerin sosyal ortamlardan uzaklaştırıldıklarını ve eğitimde fırsat eğitsizliğini arttırdığı dile getirildi.

Irkçılık konusunda ise ırkçılığın tanımı, nedenleri dile getirildi ve sistem tarafından körüklendiği, faşizme zemin teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca önümüzdeki dönem, özelliklede 1 Mayıs’ta Frankfurt’ta  yapılacak olan Nazi karşıtı etkilikler hakkında bilgiler verildi.

Son olarak militarizm üzerine yapılan sunumda, işgal politikaları ile militarizmin ne olduğu üzerinde duruldu. Militarist politikalara hız verildiğini, gençliğin bunlardan bağımsız olmadığının dile getirildiği sunumda militarsit politikalara karşı aktif tavır takınılması gerektiğini dile getridi.

Sunumlarından ardında tartışma bölümüne geçildi. Taslak yazısının genel olarak olumlandığı dile getirildi ve eklemelerin yapılması gerektiği üzerine görüşler sunuldu. Yapılan tartışmalarda taslakta ırkçılık konusunun detaylandırılması gerektiği üzerinde duruldu. Eğitim alanında gençliğin hissettiği en acil sorunlar üzerinden politikalar üretilmesi gerektiği vurgulandı. En önemli sorun olan genç işsizlere ilişki olarak somut adımların belirlenmesi ve çeteleşme ve yozlaş üzerinde ise ciddiyetle durulması gerektiği dile getirildi. Yapılan tartışmalara neticesinde, somut önerilerin hazırlanması için görev dağılımı gerçekleştirildi.

Hessen BGK faliyet raporunun sunumu ve faaliyetlerin derlendiği kısa filmin ardından alanlar hakkında sözlü raporlar verildi ve tartışmalara geçildi. Tartışmalarda özellikle Festival noktasında farklı fikirlerin sunuldu.

Tüzük maddesine ilişkin, MYK tarafından sunulan Mekezi Kongrenin iki yılda bir yapılma önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından yeni Hessen BGK seçimi yapıldı. 7 kişiden oluşan komitenin birde yedek üyesi seçildi. Almanya kurultayı için delege seçimi gerçekleştikten sonra temenni ve dileklerle alt toplantı sonlandılmış oldu.