Anasayfa , Ön Resim , Birleşik Cephenin 1. Kongresi Sona Erdi!

Birleşik Cephenin 1. Kongresi Sona Erdi!

Birleşik Cephenin 1. Kongresi 3. günde de yapılan zengin tartışmalarda devam etti. Emperyalizme, faşizme, savaşa ve doğanın sömürülmesine karşı Anti Emperyalist Birleşik Cephe’nin kongrede Alman delegelerin önerisiyle kısaltılmış ismi Birleşik Cephe olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Kongre 3. günü, bir gün önce workshoplarda 6 başlık altında işlenen konuların sonuçlarıokundu. Workshopların başlıkları ve çıkan sonuçlar şu şekilde aktarıldı.

1. Emperyalist Savaş ve Faşizme Karşı Duruş

Bu başlık altında sürdürülen workshopta şu sonuçlar çıkarıl. Emperyalizm tüm haksız savaşların nedenidir. Ukrayna savaşı emperyalist bir savaştır. Dünyada birçok devlet faşizme doğru yürüyor ve bizler buna karşı durmalıyız. İşçiler işçilere kurşun sıkmaz, sıkmamalıdır.Tarihi eylemsel takvimimizde yer alan günler dışında, 1 Mayıs, 8 Mart yanı sıra 16 Eylül İran gerici faşist devletinin zulmüne karşı direnen Iran halkıyla dayanışma günü olması gibi önerilerde bulunuldu.

2. Doğa Felaketlerine Karşı Duruşu

Bu başlık altında sürdürülen workshopta şu sonuçlar çıkarıldı. Derin denizlerdeki maden arayışları durdurulması için mücadele, çevrenin sömürülmesine ve dolayısıyla işçilerin ve ailelerinin zehirlenmesine son verilsin. Nükleer santraller kapatılsın. Dünya halkları birbirlerini ziyaret ederek dayanışma göstermeli ve kapitalistler çevreye, dünyaya verdikleri zarardan dolayı hesap vermeli.

3. Gençliğin Geleceği İçin

Bu başlık altında sürdürülen workshopta şu sonuçlar çıkarıldı. İnsanlığın geleceği özellikle gençliğin geleceği büyük tehlike altında. Dünyanın birçok yerinde birçok genç politik tutsak olarak tutuluyor. Gençlerle tecrübeler paylaşılmalı ve gençler işçi sınıfından öğrenmeli.Birleşik Cephe için internet sitesi ve birde marş hazırlanmalı. Tarihsel mücadele günleri kullanılarak dayanışmamız geliştirilmeli.

4. Emperyalizm Karşısında Kadın Gücü

Bu başlık altında sürdürülen workshopta şu sonuçlar çıkarıldı. Eşit şartlarda yaşam hakkı verilmeli. Çocuk işçiliğine hayır diyoruz. Kadınların Birleşik Cepheyle ilişkileri kuvvetlendirmeli ve emperyalizme karşı duruşu geliştirmeli. 8 Mart, 25 Kasım mücadele günlerinde faaliyetleri yoğunlaştırmalı. Militarizme karşı mücadele edilmeli. Savaşa değil sağlığa ve daha iyi yaşam koşullarına bütçelerin ayrılması için kadınların mücadele etmesi önemlidir. Özgür, sömürüsüz bir dünya uğruna kadınlar mücadeleye katılmalıdır.

5. Anti Emperyalist Kültür Sanat

Bu başlık altında sürdürülen workshopta şu sonuçlar çıkarıldı.  Hapishane pencerelerinde şarkı söyleyen insanlar bizim için yol gösterici örneklerdir. İşçilerin sanat ve kültür alanında faaliyetleri geliştirilmeli, sanatın halka ait olduğu unutulmamalıdır. Günler karanlık olduğunda kültür-sanat bizler için sisler içinde birer ışık olacak, sansüre, kısıtlamalara karşı duracağımız bir mücadele aracı olacaktır. Ayrıca bu workshopa katılanlar; kadınlar, gençler ve işçilerle birlikte sanatsal bir performans sergileyerek konferansa ayrı bir anlam kattılar.

6. Sınırların Ötesinde İşçiler Birleşin

Bu başlık altında sürdürülen workshopta şu sonuçlar çıkarıldı. Emperyalist, faşist sömürüye karşı işçiler sınırlar ötesinde birleşmeli, işçi sınıfı olarak Birleşik Cephenin lider dinamik gücü olmalıyız. Emperyalistler bizleri ayrıştırma çabalarına karşı durmalıyız. Sosyalizm ve Birleşik Cephe ilişkisi son derece önemli bunun için eğitimler olmalı, anti komünizme karşı durulmalı, anti emperyalist mücadele yeni metotlarda geliştirilmelidir. Birleşik Cephe katılımı için sosyalist olma şartı olmamalı, daha geniş ve kucaklayıcı olmalı.

Birleşik Cephe’nin Çağrısı ve Tüzüğü Oluşturuldu

Workshopların sundukları raporlarından sonra Birleşik Cephe’nin çağrısı ve işleyişine ilişkin koordinasyon komitesinin hazırladığı rapor sunuldu. Oldukça tartışmalı geçen bu bölümde, ATİK’in önerisiyle Türkiye’nin emperyalist olduğu şeklinde algılanabilecek cümle düzeltilerek değiştirildi. Öne çıkan değişiklikler içerisinde bir diğeri de Tunus delegesinin Siyonizm konusundaki önerisi oldu. Böylelikle Birleşik Cephe’nin emperyalizme, faşizme ve Siyonizm’e karşı mücadele yürütmesi gerektiği eklendi. Nihayetinde tüm düzeltmeler ve öneriler ışığında Birleşik Cephe’nin çağrısı oy birliği ile kabul edildi. Bu kongreyle birlikte Birleşik Cephe’nin programına tekabül eden çağrısı ve bir de tüzüğü resmileştirilmiş oldu.

Devamında, koordinasyon komitesinin seçimi yapıldı. Oy birliği ile 9 kurum temsilcisinde oluşan bu komite; ATİK, ICOR, Dünya Kadın Konferansı, Otomobil İşçileri Konferansı, Uluslararası Gençlik Birliği, Güney Sahara Hareketi temsilcilerden oluşmaktadır. Ayrıca, ICOR ve Dünya Kadın Konferansı temsilcileri ve 3’de gençlerden oluşan eş başkanlar seçimi yapıldı.

Mali raporunda okunup onaylanması ardından delegeler öneri ve dileklerini ilettiler. Önerilerde; 29 Kasım tarihi Filistin halkıyla dayanışma günü olması, halkın doğru bilgi almasını sağlayacak araçların geliştirilmesi, yeni üyelerin kazanılması, mali giderler için bağışların toplanması, belirli aralıklarla üye kurumlar ülkelerindeki gelişmelere ilişkin haberler yaparak karşılıklı gündemlerin takip edilmesini sağlamak vb. vardı.

Ve Birleşik Cephe’nin 1. kongresinde hazırlıklarda, konferans anında çalışanlar sahneye çağrılarak teşekkür edildi. Ardından tüm katılımcılar ve delegelerin kendi dillerinde hep birlikte söyledikleri Enternasyonal Marşla bitirildi. Her ülkeden katılımcıların kendi dillerinde enternasyonal marşı ezbere söylerken Birleşik Cephe’nin duygusal birlikteliği çoktan sağlanmış gözüküyordu. Enternasyonal söylendikten sonra atılan, Yaşasın Enternasyonal Dayanışma sloganıyla kongre sonuçlandırıldı.