Anasayfa , AVRUPA , Emperyalist-Kapitalist Sistemin ablukasını Parçalamak İçin, 1 Mayıs’ta Alanlara!

Emperyalist-Kapitalist Sistemin ablukasını Parçalamak İçin, 1 Mayıs’ta Alanlara!

AVRUPA | 23 – 04 – 2012 | İşçiler, emekçiler;  Dünya işçi ve emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan ve nice bedeller ödenerek kazanılmış 1 Mayıs, yine ağır bedellerin gölgesi altında kutlanacaktır. Bu yılda işçi ve emekçiler 1 Mayısı giderek derinleşen kapitalist mali çıkışlı ekonomik krizin ortasında, büyük bedeller ödenerek kazandığı haklarını birazını yitirmiş ve krizin ağır yükünün omuzlarına biraz daha çöktüğü bir dönemde kutlayacak. Ancak, bu yılda tüm dünyada işçi ve emekçiler 1 Mayısı tüm emperyalist saldırganlığa, baskı, sömürü ve hak gasplarına karşın sokaklarda hakkını talep ederek, omuz omuza egemen sınıfa karşı mücadele ederek birlik ve dayanışma içinde kutlayacaktır!

Avrupa kıtasında yaşayan işçi ve emekçiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi 2008 de patlak veren kapitalist mali çıkışlı ekonomik krizin etkilerini bugün daha da derin bir şekilde yaşamaktadır. Bu krize sebebiyet verenler, bu krizi yaratanlar krizin tüm yükünü işçi ve emekçilere ödetmek adına her türlü açık saldırıya ve baskıya başvurmaktalar. Artık ülkelerin iflas bayrağı çektiği, işçi ve emekçilerin her gün sokaklara döküldüğü, yönetenlerin kendi çıkmazlarında çırpındığı, halkın yönetenlere karşı öfkesinin, direnişinin yükseldiği bu süreçte hiçbir emperyalist-kapitalist ülke durumun iyi olduğunu veya krizin atlatıldığı safsatalarına sığınamamaktadır. Çünkü bu kriz egemenlerin öngördüğünden daha büyük enkazlar yaratmakta ve bu enkazı yaratanları da altına almaktadır.

İşsizliğin ve yoksulluğun en yükseklerde olduğu bir dönemde;   her gün budanan sosyal haklar, eğitim ve sağlık gibi temel hak alanlarının metalaştırılması, özellikle Avrupa gibi göç alan ülkelerin yoğunlukta olduğu bir kıtada göçmen ve mültecilere yönelik ırkçı saldırıların her alanda artması, krizin daha da derinleşeceğini ve bunun yaratıcısı emperyalist kapitalistlerin bu çelişkileri çözemeyeceğinin, aksine daha da içinden çıkılmaz bir hale koyacağının açık belirtileridir. Egemenler dünyayı eskisi gibi yönetememekte, yönetilenler ise eskisi gibi yönetilmek istememektedir. Bunun etkilerini artık her kıtada görebilmek mümkündür. Halkın sokaklara taşan öfkesi bize göstermektedir ki, her ne kadar bir çoğu kendiliğinde gelişen hareketler olsa da, mevcut sokağa taşan öfke, en koyu rejimlere karşı dahi sergilenen radikal duruşlar, halkın artık mevcut sistemin saldırgan yöntemleri ile yönetilmek istemediğinin ve egemenlerin çıkmazda olduğunun nişaneleridir.

Yaşamın her alanını sömüren ve talan eden emperyalist sistem, bugün sosyal yaşamdan ekonomiye, doğadan eğitime istisnasız hiçbir alanı es geçmemekte, azami kar hırsını zehirli bir sarmaşık gibi her alana dolamaktadırlar. İşte tam da bu nedenledir ki, işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan şanlı 1 Mayıs bu yılda büyük önem taşımaktadır. İşçi ve emekçiler üzerindeki katmerleşen sömürü, baskı ve talana karşı, en gür sesimizle bu vahşeti durdurmak için sokakları zapt ederek, dayanışmayı en üst noktaya taşıyarak bu günü egemenlerin korkulu rüyasına çevirelim.

ATİK olarak; sosyal eşitsizliklere, ayrımcı-ırkçı politikalara, dıştalamalara, haksız savaşlara, devlet baskılarına karşı enternasyonal dayanışmayı büyütmek için tüm emekçileri 1 Mayıs’ta alanlarda, mücadeleye çağırıyoruz!

Taleplerimiz:

Herkese iş ve tam ücret karşılığı 30 saatlik çalışma haftası!

Çalışan herkese daha fazla ücret ve eşit işe eşit ücret!

Krizin faturasını emekçilerin sırtına yüklemeye son!

Kadınlar için eşitlik ve özgürlük!

Göçmenler ve Mülteciler için eşit haklar!

Kapitalistler için değil, halk için demokrasi, adalet ve özgürlük!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halkları birleşiniz!