Anasayfa , Ön Resim , 1 Mayıs’ta Alanlara, YDG Saflarına!

1 Mayıs’ta Alanlara, YDG Saflarına!

YDG | 28 – 04 – 2012 | Dünya işçi ve emekçilerinin Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’ı kutlamaya hazırlanıyoruz. Büyük bedeller ödenerek kazanıldı 1 Mayıs. Kapitalist mali krizle beraber Batı Avrupa coğrafyası ülkelerinde yaşanan temel haklara yönelik saldırganlık, baskı, sömürü ve hak gaspları daha nice 1 Mayıs’larda bedeller ödeneceğinin, bu bedellerin yanında egemen sınıflara karşı omuz omuza mücadele içinde olacağımızın göstergesi durumundadır.

Halkın sokaklara taşan öfkesi, egemen sınıfların kâbusu olmaya devam etmekte; halkın eskisi gibi yönetilmek istemediği, egemenlerin de büyük çıkmaza girip işçi sınıfının tüm kazanılmış haklarına saldırması ve sokaklara dökülen halkları katletmesi bunu açıkça ortaya sermektedir.

Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs yaklaşırken, egemenlerin özel olarak gençliğe yönelik saldırı politikalarını hayata geçirdiğini, buna bağlı olarak toplumsal muhalefetin henüz büyümeden yok etme isteklerini açıkça görmekteyiz. Eğitim alanında demokratik katılımcılık hakkının engellenmesi, Bologna Projesi ile üniversitelerin ticarethaneye dönüştürülmesi; gençlik içerisinde artan işsizlik; militarizm politikaları ile gençliğin haksız savaşlara sürüklenmesi; artan ırkçı politikalarla yaşadığımız coğrafya halklarıyla aramıza örülmeye çalışan set; kültürel yozlaşmayla insanı insan yapan tüm değerlerin yok edilmesi egemenlerin gençliğe yönelik özel olarak uyguladığı politikalardır.

Tüm bu saldırıların göğüslenmesinde, bu çürümüş sistemi teşhirimizde çeşitli takvimsel dönemler daha geniş kitleye ulaşma olanakları sunmaktadır. İşte tam da 1 Mayıs; sistem teşhiri yapmamızda, alternatifimizi haykırmamızda, gençliğe yönelik saldırıların boşa çıkartılması yolunda işçi sınıfıyla omuz omuza vererek birliğimizin, dayanışmamızın, mücadelemizin gelişeceğini haykıracağımız bir gün konumundadır!

Anti-faşist, anti-emperyalist militan bir gençlik örgütü olarak, alanlarda canlı ve atak bir şekilde yerimizi almalıyız. Nice bedeller ödenerek kazanılan 1 Mayıs’ı, bu bedelleri ödeyenlerimize yakışır bir şekilde alanları doldurarak, tüm saldırılara karşı örgütlü mücadeleyi savunarak, taleplerimizi hep bir ağızdan haykırarak karşılamak ertelenemez görevimizdir! Bu bilinçle, işçi sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü ona yakışır bir şekilde kutlamak, alanları politikalarımızı kitleye ulaştırmada bir mevziye dönüştürmek, canlı ve atak katılımımızla egemenlere gençliğin gelecek, geleceğin ellerimizde olduğunu göstermek saldırılara karşı en iyi cevap olacaktır!

YAŞASIN DÜNYA İŞÇİ VE EMEKÇİLERİNİN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS!

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

YAŞASIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMA!

BİRLİK  – MÜCADELE – ZAFER!

Yeni Demokratik Gençlik