Anasayfa , AÇIKLAMA/ERKLÄRUNG , İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖLÜMSÜZDÜR!

İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖLÜMSÜZDÜR!

Bu Çelik Aldığı Suyu Unutmayacak!

Dünyada emperyalist saldırganlığa karşı sokağa çıkan ve kısa sürede tüm yer küreyi saran 1968 eylemleri kendi önderliğini de yarattı. Aynı zaman diliminde Türkiye’de de gençlik hareketi gelişti. Kısa zamanda tüm ülkede etkin olan gençlik hareketi, aynı zamanda kendi önderliğini yarattı.

Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Hüseyin İnan ve komünist önder İbrahim Kaypakkaya gençlik hareketiiçerisinde politikleşip, gençlik önderliğinde etkin oldular.

Türkiye’de reformizme, tasviyeciliğe ve şovenizme karşı tavır alan ve bu doğrultuda mücadele edenİbrahim Kaypakkaya, mevcut partilerden kökten bir kopuş sağlamış ve Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist’i kurmuştur. O partisini kurarken, programını pratik mücadele içinde elde etmiştir. 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişi, Ege köylülerin direnişleri, Kürdistan’daki direnişler içiresindebizzat yer almıştır. Türkiye’deki devlet geleneğini tahlil etmiş ve ülkenin faşist diktatörlükleyönetildiğini tespit etmiştir. Kemalizme büyük bir darbe vurarak, onun faşist yüzünü ilk teşhir öden önder olmuştur.

İbrahim Kaypakkaya, aynı zamanda nerede olursan ol, her yer direniş alanıdır yöneliminde ısraretmiştir. Bundandır ki onu yaralı yakalayan faşist generallere hapishanede, işkence altında meydanokuyarak, ser vermiş sır vermemiştir. O’nun düşüncelerinde korkan faşist diktatörlük, kendisiniişkenceyle katletmiştir. Çünkü Kaypakkaya’nın düşüncelerinden korkuyorlardı. Bu korku öyle bir halalmıştır ki Kaypakkaya’nın katledilmesinin üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen eylemlerde, mitinglerde üzerinde İbrahim Kaypakkaya’nın resimleri olan bayrakları yasaklamaktadır. Onundüşüncelerini sürdüren ardıllarına yönelik saldırılar ise bugün en üst noktaya gelmiştir. İbrahim Kaypakkaya’nın düşüncelerinin faşist diktatörlüğü yıkabilecek bir güç olduğunu Türk devletitarafından dönemin MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) raporlarında da açıkca belirtmesi korkunun ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. İbrahim Kaypakkaya 50 yıl önce yarattığı büyük bir değer vedüşman da yarattığı korku nedeniyle katledilmiştir.

Ama o ardında gelen gençlere yeni bir dünya yaratma mücadelesinde sebatla yürünmesini
öğretti. Kaypakkaya, sınıfsız bir dünya yaratma mücadelesinde, biz gençlere büyük bir görev
bırakarak aramızdan ayrıldı. Katledilişinin 50. Yılında İbrahim Kaypakkaya’yı saygıyla anıyor,
onun bize bıraktığı bayrağı sınırsız ve sınıfsız bir dünya yaratana kadar göklerde dalgalandıracağız.

İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür!
Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!
Gençlik Gelecek, Gelecek Ellerimizdedir!

YDG – YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK