Anasayfa , YDG , STAND UP FOR THE FIGHT! / KAVGA İÇİN AYAĞA KALK!

STAND UP FOR THE FIGHT! / KAVGA İÇİN AYAĞA KALK!

genclıkafıs1 (ANA AFIS)Avrupa’da Gelişen Faşizme ve Irkçılığa Karşı Koy, Kavga İçin AYAĞA KALK!

Avrupa topraklarında faşizm ve ırkçılık yeniden boy veriyor. Mussolini, Hitler ve Franko faşizminin yenilgiye uğramasından bu yana 70 yıl geçti. Başta Sovyet halkı olmak üzere büyük bedeller verilerek yenilgiye uğratılan faşizm bu topraklardan tam olarak sökülmedi. Emperyalist kapitalist sistemin varolması, ırkçılığın ve faşizmin var olmaya devam etmesini beraberinde getirdi. Faşizmi bağrında barındıran, ırkçılığın gelişmesini sağlayan emperyalist sistemin tekrardan faşizmi beslemesi, ırkçlığı geliştirmesi tarihsel bir gerçekliktir ve günümüz dünyası bunu bir kez daha kanıtlamıştır. ABD’de Ferguson ve Baltimore polislerinin siyahilere yönelik geliştirdikleri katliamlar bunun birer örneğidir sadece. Yıllardır Ku Kux Klan olarak örgütlenen ırkçı ve faşist yapılanmalar katliamlarını açıktan yapar hale gelmiş durumdadırlar.

Irkçı ve Faşist Yapılanmara Karşı AYAĞA KALK!genclıkafıs5

Derinleşen ekonomik krizi ve emperyalist işgal ve sömürü sonucu Avrupa’ya göç akınını bahane eden faşist yapılar, illegal-legal alanlarda örgütlenmelerini geliştirmektedirler. Almanya’da NSU, illegal bir örgütlenmenin en somut örneğidir. Alman istihbaratının kontrolü ve desteği ile oluşturulan NSU çetesi, Almanya’da 9 göçmeni katletmiş, Alman devleti bu katliamları adeta seyretmiştir. Legal anlamda Avrupa çapında ortaya çıkan PEGİDA örgütlenmeleri, Almanya’da ortaya çıkan NPD ve AfD, Fransa’da Le Pen önderliğindeki Ulusal Cephe, Avusturya’da FPÖ, İsviçre’de SVP, Yunanistanda da Altın Şafak gibi partiler, ırkçı-faşist yapıların legal zeminde ortaya çıkan yapılarıdır. Faşistler her geçen gün katliamlarını arttırarak sürdürmektedirler. Bu türden legal ve illegal faşist yapılanmalar desteklerini ve cesaretlerini Avrupalı emperyalist devletlerden almaktadırlar. Irkçı ve faşist yapılanmalara karşı, KAVGA İÇİN AYAĞA KALK ve ÖRGÜTLE(N)!


genclıkafıs3Okulda ve İşyerlerindeki Irkçılığa Karşı Dur!

Irkçılık, gündelik olarak hayatımızda karşımıza çıkmaktadır. “Kara kafalı” olarak okul ve işyerlerinde göçmen kökenli gençler damgalanmaktadır. Yine göçmen gençler akademik olarak ayrımcılığa tabi tutulmakta, iş başvurularında göçmen kökenli gençler ikincil planda kalmakta, kriz dönemlerinin “günah keçisi” yine göçmenler olmaktadır. Eğitim sistemleri başlı başına ırkçılığın yeşerdiği alanlar olmaktadır. Bu, ırkçılığın devletsel boyutunu oluşturmaktadır. Devlet ırkçılığı; güvenlik, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarında bizlerin karşısına çıkan en önemli ırkçılık biçimi olmaktadır. OKULLARDA VE İŞ ALANLARINDA IRKÇI POLİTİKALARA KARŞI DUR, KAVGA İÇİN AYAĞA KALK!


genclıkafıs2Anti-faşist Mücadeleyi Yükselt!

Hangi alanda olursak olalım, gelişen ırkçılığa ve faşistleşmeye karşı koymak her ilerici, demokrat ve devrimcinin görevidir. Emperyalist sistemin ırkçılığın ve faşizmin gelişmesinde esas rolü olduğunu bilinciyle, sistemi teşhir ederken diğer yandan anti-faşist örgütlenmeler yaratmak, varolanları güçlendirmek ve ortak platformlar oluşturmak bir zorunluluktur. Gün be gün gelişen ırkçılığa karşı tek çare anti-emperyalist ve enternasyonalist bir bilinçle anti-faşist örgütlenmeleri güçlendirmek olacaktır. Irkçılık ve faşistleşme emek cephesine yönelik bir saldırdır, bu saldırıları boşa çıkarmak için anti-faşist mücadeleyi güçlendirelim!

FAŞİZM, EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI KAVGA İÇİN AYAĞA KALK!

YAŞASIN ANTİ-FAŞİST, ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMA!

YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK

Links:

★  TÜRKÇE – Avrupa’da Gelişen Faşizme ve Irkçılığa Karşı Koy, KAVGA İÇİN AYAĞA KALK!

★  ENGLISH – Say No To Fascism and Racism Arising in Europe, STAND UP FOR THE FIGHT! | 

DEUTSCH – Wiedersetzt euch gegen den wachsenden Rassismus und Faschismus in Europa, STEHT AUF FÜR DEN KAMPF!

★  FRANÇAIS – Oppose-toi à la croissance du fascisme et du racisme en Europe, pour la lutte METS-TOI DEBOUT!