Anasayfa , Ön Resim , Türkiye, Avrupa Birliği ve onların kirli oyunları!

Türkiye, Avrupa Birliği ve onların kirli oyunları!

Faşist türk devleti uluslar arası hukuka aykırı davranarak, yine Suriye topraklarını işgal etmeye devam etmektedir. Kendi çıkarlarını öne sürerek NATO’dan askeri destek talep etmekte ve AB’ye şantaj yaparak Avrupa sınırlarını açmış durumda. Yunanistan ve Türkiye sınırındaki gerçekleşen olaylar bizlere bir kez daha insan yaşamının ve onurunun hiç bir öneminin olmadığını göstermekte. Savaş nedeniyle göçe mecbur bırakılan insanlar vahşi saldırılara uğramakla kalmayıp, Yunan polisleri tarafından da Yunanistan’a geçmelerini önlemek için , küçük çocuklar dahil, üzerlerine biber gazı ve tazyikli su sıkılmaktadır. Binlerce insan haksız savaş nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen, bu kirli, işbirlikci politikalar devam ettirilmektedir.

Elbetteki emperyalist ülkeler bu savaşta önemli bir rol oynamakta. Bir yandan insanlık onurunu kağıt üstü kutsallaştıran egemenler, mesele çıkarları söz konusu olduğunda, insanlık onurunu ve yaşamını ayaklar altına almaktalardır. Bunu da Avrupa’dan ihraç edilen silahlarla gerçekleştirmektedirler. Fakat Türkiye ve Yunanistan sınırına silah yollamakla sınırlı kalınmamakta. Aynı zamanda Avrupa Birliği mültecilerin sınırı geçmesini önlemek için hem polis gücüyle hem de 700 milyon Euro ile maddi destek sunmaktadır. Ayrıca faşist gruplar sınırda bekleyen mültecileri korkutmak ve avrupa tarafına geçmelerini engellenmek için açıktan silahlanmakta, yine bölgede bulunan yardım kuruluşlarına, doktorlara, gazetecilere saldırmaktadırlar. Insan yaşamının, Emperyalistlerin ve Türkiye’nin oyuncağı haline gelmesi kabul edilemez.

Bu nedenle anti-faşist ve anti-emperyalist mücadeleyi sokaklara taşımak biz gençlerin görevidir. Irkçılığa, sömürüye, savaşa, hak gasplarına, zülme ve her türden gericiliğe karşı, tacize, tecavüze karşı, gençliğin sesi olarak sokaklara çağrıyoruz.

YDG – Yeni Demokratik Gençlik