Anasayfa , Ön Resim , Çağrı: 8 Mart’ta alanlara, adım adım özgür yarınlara!

Çağrı: 8 Mart’ta alanlara, adım adım özgür yarınlara!

Gerek tarihsel anlamda gerek bugün açısından kadınlar hep ezilenin ezileni oldu ve olmakta. Emeği her daim görünmez kılındı ve kılınmakta. 1857 tarihinde işçi ve emekçi kadınlar emeklerinin karşılığını alamadıkları için sokağa çıkıp hakları için haykırdılar. Bugün kadına yönelik şiddet, eşitsizlik devam etmektedir ve bugün yine kadınlar savaş yüzünden yaşamlarını sürdürdükleri topraklardan göçe mecbur bırakılmakta. Sen de eşitsizliğe, katliamlara, hak gasplarına karşı sokağa çık! Kadınlar olarak seslerimizi, mücadelemizi birleştirdiğimizde güçlü oluruz!

Vardık, Varız, Var olacağız !