Anasayfa , AVRUPA , YDG Almanya Eğitim Kampı Gerçekleştirdi!

YDG Almanya Eğitim Kampı Gerçekleştirdi!

BERLIN|17.01.2023|Almanya’nın Berlin şehrinde Yeni Demokratik Gençliğin ülke eğitim kampı gerçekleşti. 14 Ocak 2023 tarihinde yapılan eğitim kampı alan komite üyeleri ve temsilciler ile gerçekleşti. YDG’nin bir yıllık siyasi perspektifinde yer alan kadro politikasını içeren bu eğitim kampı ile kadrolaşmaya yönelik ilk adımlar atıldı.

‘Örgütlen, Örgütle’ şiarı ile YDG tarafından başlatılan merkezi örgütlenme kampanyasının dört ana teması tartışıldı. Dünya’nın birçok coğrafyasında yürütülen haksız savaşlar ve emperyalistlerin saldırganlığı üzerine yapılan ilk sunumun ardından Almanya çapında genişletilen militarist politika ve pratikler konuşuldu. YDG’nin faaliyet yürüttüğü alanlarda somut olarak savaş politikaları ile birlikte emperyalist saldırganlık ve militarizme karşı ne yapabileceği tartışıldı.

Ardından kapitalizm tarafından bilinçli kullanılan ve kendi ihtiyacına göre toplum içerisinde yaygınlaştırılan Irkçılık üzerine bir sunum yapıldı. Irkçılığın ortaya çıkısı, tarihsel kökeni ve günümüz kapitalizmde nasıl kullanıldığı sunuldu. Anti-faşist göçmen gençlik örgütü olan YDG’nin buna karşı tutumu konuşulurken somut adımlar da beraberinde tartışıldı.

Devamında Cinsiyet Eşitsizliği ve patriarkal tahakküm üzerine bir sunum gerçekleşti. Toplumlar tarihine yapılan kısa bir giriş ile birlikte özel mülkiyetin ortaya çıkışı sunuldu. Ekonomik bir temel taşıyan özel mülkiyetin sosyal ilişkiler ve davranışlara olan yansıması konuşulurken patriarka ve kapitalizm arasındaki bağ tartışıldı. Ardından YDG’nin buna karşı geliştirmesi gereken somut adımlar konuşuldu.

Son sunum Ekoloji üzerine gerçekleşti. Ekolojik talanın neden gerçekleştiği, bunun içerisinde kapitalizm ve özel mülkiyetin rolü sunulurken aynı zamanda değişen ve dengesizleşen doğa dengeleri konuşuldu. Bununla birlikte Almanya’da son yıllar ve aylarda gelişen iklim hareketleri sunuldu ve bunlardan bazılarının devlet tarafından nasıl kriminalize edildiği ortaya koyuldu. Halk gençliğin yoğun ilgi duyduğu ve aktif bir rol oynadığı iklim hareketine daha aktif katılım sağlanması gerektiği söylendi.

Eğitim kampı bu temalar ile birlikte ‘Örgütlen, Örgütle’ kampanyasının pratik adımları nasıl gerçekleşmesi gerektiği üzerine yapılan tartışmalar ile sonlandırıldı.