Anasayfa , YDG , BİR AVUÇ ZENGİN İÇİN DEĞİL HALK İÇİN ÖNLEM!

BİR AVUÇ ZENGİN İÇİN DEĞİL HALK İÇİN ÖNLEM!

Tüm dünyada tek gündem haline gelen Covid-19’un etkileri gün geçtikçe artıyor. Son bilgilere göre vaka sayısı 600 000’i bulurken hayatını kaybedenlerin sayısı 30 000’i aştı. Emperyalist-kapitalist sistemin içinde bulunduğu krizin üzerine bir de bu salgının ortaya çıkması krizi daha da derinleştirmiştir. Özellikle sağlık sisteminin çok güçlü olduğu söylenen Avrupa’da, salgınla birlikte bu sistemin çökmesi kapitalizmin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Salgının yayılmaya başladığı andan itibaren ciddi hiçbir önlem alınmaması bugün yaşanılan ölümlerin en büyük nedenidir. Salgının ciddi bir boyut almasıyla birlikte devletler bir dizi önlemler almaya başlamış, fakat bu önlemler hem yetersiz hem de tamamiyle egemenlerin çıkarına göre şekillenmiştir. Virüsün etkisi her yerde fazlasıyla hissedilmesine rağmen işçiler çalışmaya devam etmektedir. Yine sokaklarda kalanlar için hiçbir önlem alınmamış, cezaevlerine yönelik taleplere devletler hiçbir şekilde karşılık vermemiştir.

Elbette ki egemenlerin halkın taleplerine gerçek anlamıyla karşılık vermeyeceği açıktır. Burada önemli olan nokta, virüsten etkilenen milyonlarca ezilenin taleplerini belirlemek ve bu talepleri daha yüksek sesle dile getirmektir. YDG olarak bizler de bu süreçte hem taleplerimizi belirlemeli hem de bunların gerçekleşmesi için mücadele etmeliyiz. Bu anlamıyla:

1) Halka yönelik başta sağlık hizmetleri olmak üzere tüm kamusal hizmetler (ulaşım, elektrik, su vb.) ücretsiz olması, mültecilerin de bu haklardan eşit bir şekilde yararlanması

2) Eğitim dolayısıyla faklı ülkelerde yaşayan öğrencilere burs hakkının tanınması ve kamusal hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanma hakkı

3) Yaşamsal olmayan tüm üretimin durdurularak işçilerin ücretli izne ayrılması ve işten çıkarılmaların durdurulması

4) Sokaklarda kalan insanlara barınma hakkı sağlanıp tüm yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi

5) Politik tutsakların serbest bırakılması

6) Mülteci kamplarında daha fazla sağlık kontrolü yapılması ve tüm hijyen malzemelerinin ücretsiz bir şekilde verilmesi

7) Bu süreçte kadına yönelik her türlü şiddete karşı acil önlem alınması başlıca taleplerimizdir