Anasayfa , Ön Resim , YDG’nin 31. Merkezi Kongresi: Gençlik, Emperyalist Saldırganlığa Karşı Birleşiyor!

YDG’nin 31. Merkezi Kongresi: Gençlik, Emperyalist Saldırganlığa Karşı Birleşiyor!

YDG – Yeni Demokratik Gençliğin 31. Merkezi Kongresi, Mannheim ProMigra derneğinde coşku dolu bir atmosferde gerçekleşti! Gençler, “Emperyalist Savaş ve İşgallere, Gençliğin Anti-Emperyalist Öfkesi ile Karşı Duralım” şiarı altında bir araya geldi ve geçmişten öğrenip geleceğe dair kararlar almak için kolektif bir tartışma yürüttü.

Halk Gençliği Egemenlerin Saldırılarına Karşı Örgütleniyor!

Kongre, Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) tarafından yapılan bir konuşma ile başlatıldı. Konuşmada, hem Avrupa’da hem de Türkiye, Ortadoğu ve dünya coğrafyasında yaşanan önemli süreçlere değinildi. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte ezilen halk ve sınıflara karşı saldırıların arttığına ve emperyalistlerin militarist politikalarını yaygınlaştırdığına vurgu yapıldı. Ukrayna’da tüm emperyalist güçlerin rol alması, Kürdistan’a yönelik faşist saldırıların devam etmesi ve Filistin özgürlük mücadelesine katliam ve baskı ile cevap verilmesi gibi olayların, izole edilmiş olaylar olmadığı belirtildi. Dünya genelindeki emperyalist saldırganlıklar, haksız savaşlar ve çatışmaların yanı sıra, derinleşen ezen/ezilen çelişkisiyle birlikte dünya halklarına yönelik artan sömürü ve baskılara da değinildi. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde gelişen işçi ve emekçi grevlerine vurgu yapılırken, halk gençliğin dünyayı kirleten ve yok eden kapitalizme karşı iklim adaleti için örgütlendiği belirtildi.

Kongrenin açılışında, devrim ve demokrasi mücadelesinde ölümsüzleşenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından, tüm delegeler ve misafirler birlikte Avusturya İşçi Marşı’nı söyleyerek coşkulu bir başlangıç yaptılar.

Geçmiş deneyimlerimizden güç alarak, yarınları örgütlüyoruz!

Kongre, Merkezi Denetim ve Faaliyet Raporların okunması ve tartışılması ile devam etti. Bir yıllık mücadele içerisinde bir çok çalışma örgütlemiş olan YDG faaliyetçileri, özeleştirel bir bakış açısıyla faaliyetlerini tartıştı. Geçmişin hatalarını tespit edilerek, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleme anlayışı ile Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.

Emperyalist Saldırganlığa Karşı Gençliğin Öfkesini Kuşanalım!

Emperyalist saldırganlığa karşı gençliğin mücadelesini ele alan Siyasi Perspektif Taslağı tüm delegeler tarafından tartışıldı. Gelecek dönem mücadele yılını belirleyecek olan bu siyasi perspektif yazısı çerçevesinde politik hat kolektif tartışmalar sonucunda belirlendi.

Mali Raporun sunulmasının ardından, yeni Merkezi Yönetim Organları seçildi. Delegeler, ATİK Kongresine katılacak YDG temsilcilerini seçti. Önergeler tartışıldıktan sonra dilek ve temenniler ile kongre sonuçlandırıldı.

Enternasyonal Dayanışma Anlayışıyla farklı Kurumlar Mesajlarını sundu!

Yeni Demokratik Gençliğin 31. Merkezi Kongresi’nde farklı kurum temsilcileri, anti-emperyalist ve anti-faşist gençlik mücadelesine destek ve dayanışma mesajları verdi.

Komünist İnşa (KA) temsilcisi, kongrenin zorlu bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, Filistin’deki soykırımı, Rojava’daki bombalamaları ve Kürt halkına yönelik süregelen saldırıları vurguladı. Ancak, bu zorluklara rağmen doğru mücadele anlayışıyla karşı durmanın görevleri olduğunu ifade etti.

Almanya Marksist Leninist Partisi (MLPD) temsilcisi, dünya genelinde ezilen halk ve sınıflara karşı yükselen haksız saldırıları ön plana çıkardı. Sömürüye ve baskılara karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaparak, emperyalist sistemle mücadelede dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) Eş Başkanı, yaşanan süreçlerle birlikte gençlik mücadelesinin yükseldiğini vurgulayarak, gençlerin direnişinin önemini ve etkisini vurguladı. Sömürüye ve emperyalist saldırganlığa karşı gençlik mücadelesinin güçlenmesi için, bu kongrenin önemli olduğunu vurguladı.

Yeni Kadın temsilcisi, gençlerin ve kadınların yaşadığı çelişkilere dikkat çekti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık gibi konuları ele alarak, genç kadınların mücadeledeki önemine ve gücüne vurgu yaptı.

Yeni Demokrat Gençlik ve Young Struggle (YS) ise mesajlarını yazılı iletti. Yeni Demokrat Gençlik mesajında halkların kendi çıkarına ve özgürlükleri uğruna ortaya koyduğu en ufak devrimci-demokratik alternatif emperyalistlerin çıkarlarına tehdit olarak görülüp yok edilmeye çalışıldığı söyledi ve egemenlerin dökülen kanlarımızı, kendi iktidarlarının, kar ve sömürü düzenlerinin bekası için çarklarının dişlilerini yağlamakta kullandığını vurguladı. Young Struggle ise mesajında tüm bu saldırıların dünya halklarına tarafından cevapsız bırakılmadığını vurguladı.

Temsilcilerin konuşmaları, kongrenin birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Bu doğrultuda, kongre “Birlik, Mücadele, Zafer. Yaşasın ATİK, YDG, Yeni Kadın” sloganı ile sonlandırıldı.