Anasayfa , AVRUPA , Hessen Komite Toplantısı ve Irkçılığa Karşı Mücadele

Hessen Komite Toplantısı ve Irkçılığa Karşı Mücadele

HESSEN | 24 – 03 – 2013 | Hessen bölge komitesi 2.dönem 2. Toplantısı 21 nisan gününde gerçekleşti. Frankfurtta gerçekleşen toplantının başlangıcında iç eğitim olarak İbrahim Kaypakkaya işlendi. Kaypakkaya’nın gençlik açısından önemi, Kaypakkaya’nın çıkışına kadarki Türkiye’de ki durum, Kaypakkaya’nın düşünsel gelişimi ve dönemindeki diğer siyasetlerle ayrışma noktaları ve süreci konuları işlendi. Verimli geçen bu eğitim çalışması, toplantıya katılanlar tarafından olumlu olarak değerlendirildi.

Geçmiş dönem değerlendirmesinde yapılmayan şeylerin özeleştirisi ve yapılan şeylerin değerlendirilmesi yapıldı. Hem yapılan özeleştirilerde hem de yapılan değerlendirmelerde bölge örgütlülüğünün pratik noktasındaki sıkıntılı durumu ortaya konuldu. Belli bir tecrübeye sahip bölge örgütlülüğünün daha ileri, istikrarlı adımlar atması gerektiği vurgulandı

Önümüzdeki dönem değerlendirmesinde örgütsel anlamda gençlikle daha sıkı bağlar kurulması gerektiği ve gençliğin mutlaka sürekli bir pratiğe sokulması gerektiği vurgulandı. Yaklaşan 1 Mayıs ve ondan sonrasını da kapsayacak şekilde ırkçılığa karşı yapılacak şeyler belirlendi ve 1 Mayıs süreci tartışıldı. Genel anlamda ve özellikle ihtiyaçlar doğrultusunda kitap okumanın önemi üzerine tartışma yürütüldü. Aynı şekilde yazı yazma kültürünün oluşmasının önemine dair tartışmalar yürütüldü. Yazma ve okuma üzerine her komite üyesine, bir sonraki toplantıya kadar görevler verildi. Daha sonra örgütün belli başlı sorunları tartışıldı. Bir sonraki toplantı tarihi 31 mayıs olarak kararlaştırıldıktan sonra toplantı sonuçlandırıldı.

Sistematik Çalışma Tarzı

1 Mayıs’ta Frankfurt’ta alanlara çıkma hedefinde olan faşistlere karşı başta Frankfurt YDG olamak üzere tüm anti faşist ve demokratik gençlik kurumarı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Irkçılık karşıtı çalışmaların en önemli yönü sistematik, planlı ve hedefli çalışma konusunda adımlar atılmasıdır. Enternasyonalist Eylem Birliği bünyesinde kararlaştırılan pratik adımlar, belli bir plan dahilinde yürütülüyor. Her hafta propaganda çalışmaları yürütülüyor ve sokaktaki kitlelere ırkçılık teşhir ediliyor. El ilanların dağıtımı sesli ajitasyonlarla yapılarak kitlelerin dikkati faşiszme ve körüklenen ırkçılığa çekilmeye çalışılıyor.

Irkçılık karşıtı pratik çalışmaların yanı sıra konu hakkında eğitim çalışmasıda ihmal edilmedi. Bu bağlamda hem pratik faaliyetler hakkında bilgilenmek için hemde ırkçılık ve faşiszm konusu hakkında tartışabilmek ve birbirimizi geliştirmek için bir de eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Bu çalışmanın en önemli katkısı, belli bir faaliyet kapsamında sistematik çalışma tarzının yerine getirilmesidir. Düzenliliğini sağlamış bir çalışma disiplinin ve planlı çalışma tarzının gelişimesini sağlar. Yanı sıra platform çalışmasına verilen önem, hem dost güçlerin tanımamıza hem de politikalarımızı tartışmaya açarak birbirimizden öğrenmeyi beraberinde getiriyor. daha da önemlisi geliştrilen ırkçılığa karşı daha geniş zemiden hareket etmemizi sağlıyor. Bir diğer önemli nokta ise tüm yoldaşların sürece dahil olmasıdır. Kolektif çalışmada küçük ama ileriye doğru adımların atıldığını görebiliyoruz. Hessen bölgesinde birkaç alanda yürütülen platform çalışmalarını daha üst seviyeye çıkarmak bizlerin elinde, yeterki gücümüz görebilelim.

Hessen Bölge Genclik Komitesi