Anasayfa , YDG , YDG Strasbourg: 103. YILINDA ERMENİ SOYKIRIMINI LANETLİYORUZ!

YDG Strasbourg: 103. YILINDA ERMENİ SOYKIRIMINI LANETLİYORUZ!

103. YILINDA ERMENİ SOYKIRIMINI LANETLİYORUZ!!!

Birinci emperyalist paylaşım savaşının ardından hakim güç, çok uluslu ve dinli toplumsal yapıyı kendisine düşman olarak görerek saldırgan ve zalim yüzünü ortaya koymuştur. Bu dönemde toplumsal olarak en zayıf halka gördükleri, coğrafi dağınıklık ve örgütlenmelerindeki zayıflıktan dolayı Ermenileri ilk hedefe koymuşlardır. 24 Nisan 1915’de binlerce Ermeni aydın, yazar, siyasetçi operasyonlarla önce tutuklanmış, bir kısmı katledilmiş bir kısmı sürgüne gönderilmiştir. Bu tarih aynı zamanda Ermeni ulusunun “büyük felaket” olarak nitelediği soykırımın fitilinin ateşlenmesidir.

Devamında 1922’ye kadar devam eden bir süreç yaşanmıştır. 1.5 milyon Ermeni öz yurtlarından katliamla, sürgünle sökülüp atılmıştır. Türk egemen zihniyeti Ermenileri yok etme pahasına kırıma girişmiştir. Bir ulus kısa zaman diliminde vatanından süngüyle, oluk oluk kan akıtılarak, çoluk çocuk-yaşlı genç-kadın erkek demeden yok edilmiştir. Bu soykırım, Ermeniler üzerinden faşist tekçi zihniyetin, ezilen toplumsal kesimlerine karşı düşmanlığın ana harcıdır.

İşgal, imha ve katliamcı bir geleneğe sahip olan Osmanlı İmparatorluğu, Ermenilerle birlikte Rumları ve Süryanileri/Asurileri aynı akıbete maruz bırakmıştır. Hıristiyan dinine sahip olan ve sürecin tarihsel koşulları sonucu uluslaşma sürecine giren bu toplumların varlığına tahammül edilememiş ve bu toplumlar büyük bir soykırımla yok edilmişlerdir. 20. Yüzyıllın başlarından gerçekleştirilen bu soykırım, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından başlatılmış ve devamında Kemalist hareket tarafından sonuçlandırılmıştır. Dolayısıyla, bu toplumların girdiği tarihsel evrime tahammül gösterilemeyerek, Türkleştirme-İslamlaştırma doktriniyle soykırıma tabi tutulmuşlarıdır.

Bu soykırımı gerçekleştiren Osmanlı ve mirasçısı faşist Türk devleti, bu soykırımı tanımadığı gibi katliamcı geleneğine devam etmektedir. Başta Kürt ulusu olmak üzere, azınlık milliyetlere, aleviler ile diğer inançlara ve işçi emekçilere yönelik imha ve inkar politikalarına kendi özüne uygun bir davranışla devam etmektedir. Soykırımın 103 yılında soykırımı bir kez daha lanetlerken, tarihsel olarak büyük haksızlığa maruz kalan Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve diğer azınlıkların yaşadıkları bu jenosidi ve tehciri kınıyor, katledilenleri anıyor, bu halkların acılarını paylaşıyoruz.
Strasbourg’da düzenlenecek 103. yılında Ermeni Soykırımı’nı Lanetleme Yürüyüş ve Mitingine tüm dost ve yoldaşlarımızı davet ediyoruz.

Tarih: 24 Nisan 2018/Salı
Saat: 15h30
Yer: Strasbourg Gar Önü

YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK (STRASBOURG)