Anasayfa , YDG , Zürih YDG: ‘Zürih Gençlik Kültür Evi ile İlişkilerimizi Donduruyoruz’

Zürih YDG: ‘Zürih Gençlik Kültür Evi ile İlişkilerimizi Donduruyoruz’

Kamuoyuna açıklama

Değerli arkadaşlar

YDG Zürih Komitesi olarak Zürih Gençlik Kültür Eviyle uzun zamandır yaşanan sorunların bir sonucu olarak ortak çalışma koşulları kalmadığı için tüm ilişkilerimizi dondurduğumuzu ilan ediyoruz.

YDG Zürih olarak ATIK’ in çatısı altında bulunan ZGKE (Zürih Gençlik Kültür Evi) içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyorduk, fakat çoğunluk DYK (Dernek Yönetim Kurulu) üyeleri gençlerin dernekteki çalışmasını zorlaştırarak ilişkilerin yıpranmasını ve son aşamada çözülemez hale getirmiştir. Tüm zorluklara rağmen bir YDG üyesinin Dernek Yönetim Kurulunda bulunmasıyla birlikte bir bağ bulunmaktaydı, fakat bahsi gecen YDG üyesinin Yönetim Kurulundan dondurulmasıyla birlikte temsiliyet hakki tamamen elimizden alindi. Tüm bunlara rağmen şartları zorlamış ve çalışmalarımızı Gençlik ve Kültür evinde sürdürme cabalarımız devam etmiştir.

Ne yazık ki gençlerin çalışmalarına tahammülü olmayan ZGKE çoğunluk yöneticileri son aşamada Derneğin kilitlini değiştirerek kurum içeresinde yaşam hakkini elimizden almıştır. Varlığımız o denli rahatsız etmiş olmalıki, hiç bir diyalog kurulmadan ve haber dahi verilmeden anahtarların değiştirildiği gerçekliğiyle karsı karsıya kaldık. Dernekte her zaman olduğu gibi açılış saatleri dışında yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımızı ve kültürel çalışmalarımızı böylelikle devam ettiremedik. Bunun üzerine DYK`ya ve İTİF Yönetim Kuruluna yaptığımız „derneğin kullanımıyla ilgili görüşmek istiyoruz“ şeklindeki toplantı çağrımıza “dernek kullanımıyla ilgili yapılan toplantıya gerekçesiz katılmadınız ; kullanımla ilgili sorunları siz yaratıyorsunuz; derneği kullanmak isterseniz dernek yönetim kuruluna baş vurmanız gerekiyor; herkesin isteğine göre toplantı yapılamaz; talep ettiğiniz toplantıya gerek duymuyoruz” gibi söylemlerle tüm kapıları tamamen kapatmış ve çelişkileri derinleştirerek çözülmez hale getirmiştir.

Bahsi gecen 22 ekim tarihinde yapılan dernek üye toplantısında YDG`liler bağlı olduğu Konfederasyonun “IZ Belgesel Filmi” gösterimi faaliyetinde bulunduğu için katılamadı. Burada dernek üyelerini ATİK`in faaliyetine örgütlemektense dernekte tutmanın mantığını ortaya koyması gereken ZGKE yönetim kuruludur. Ayrıca “herkesin isteğine göre toplantı yapılamaz” söylemini 27 yıllık mücadele tarihi olan ve Zürih Derneğine de emek veren ve bir çok genci kazandıran gençlik örgütümüz YDG`ye yaptığınızı unutmayın! Bu söylem için ZGKE çoğunluk yöneticilerini özeleştiriye çağırıyoruz.

Ayni şekilde derneğin bağlı olduğu İTİF (İsviçre Türkiyeli İsçiler Federasyonu) yıllardır ayni çatı altında birlikte çalıştığı YDG ile iletişim kurma zahmetine girmeyip, gençlik çalışmasını “kendinden olan” ve gençlikten çoktan çıkmış insanlara vermesi durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşım kurumumuzun altını boşaltma çabasıdır! YDG ATIK`in gençlik örgütlenmesidir ve gençliğe yönelik çalışmaların birinci derecede sorumlusudur. 40 yasını geçmiş, gençliğin yaşadığı çelişkilerden epey uzak olan kişiler, gençlik çalışmasına ne kadar yön verebilir soruyoruz size? “Böldürtmeyeceğiz” diye açıklama yapan ITIF, bu söylemin altını doldurup en azından biz gençlerın çözüme yönelik adımlarımızı dinlemesini beklerdik.

Bu açıklamayla elbette yaşanan süreci ve çalışma şartlarının imkânsız hale gelmesini tüm ayrıntılarıyla anlatmak zor, fakat yapılan tüm bu haksızlıklara ve ötekileştirmeye artık bir tavır sergilemek bizim için kaçınılmaz oldu. Avrupa`da 27 yıldır kesintisiz demokrasi mücadelesi veren YDG, elbette dört duvarla sinirli değildir ve dört duvarın yokluğu onun mücadelesini engelleyemez, bu faaliyet yürüttüğümüz Zürih için de böyledir. Demokratik olduğunu iddia eden ZGKE çoğunluk DYK üyeleri, konuşma ve ikna yöntemi yerine çözümü kilitleri değiştirmekte görmesiyle birlikte buna vasfını yitirmiştir. Bundan dolayı tavrımız ilişkilerin dondurulması yönündedir.

Mücadelelerinde başarılar.

BİRLİK – MÜCADELE – ZAFER!

YAŞASIN ATİK – YDG – YENİ KADIN!

YDG Zürih Komitesi