Anasayfa , YDG , HABER | Fransızca – Türkce Küresel Ekonomi ve İklim

HABER | Fransızca – Türkce Küresel Ekonomi ve İklim

Türkce

Küresel ekonomi tamamen durgun ve insanlığın yarısı 45 gün boyunca karantinada kalsa bile, 2020’deki CO2 emisyonlarındaki azalma Paris Anlaşmasına uymak için yeterli olmayacaktır.

İngiliz STK CarbonBrief’e göre, küresel emisyonların 2020’de, 18. yüzyıldan bu yana kaydedilen en büyük düşüş olan 2020’ye kıyasla% 5.5 düşmesi bekleniyor. Ancak, Paris Anlaşması’na (-1,5 °) uymak için, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarının yılda yaklaşık% 7,6 oranında azalması gerekecektir.

Jean-Marc Jancovici’ye göre (iklim sorunları danışmanı ve uzmanı), şimdi çaba göstermeye başlasak bile, neslimiz iklim değişikliğinin etkilerini görecek, bugün en önemli olan gelecek nesilleri kurtarmaktır. Bununla birlikte, sağlık krizi emisyonlarımızı büyük ölçüde azaltmamıza izin veriyor ve sürdürülebilir bir ekolojik geçiş için sıçrama tahtası olabilir.

Fransızca

Même lorsque l’économie mondiale est totalement à l’arrêt et que la moitié de l’humanité est confinée pendant 45 jours, la baisse des émissions de CO2 en 2020 ne sera pas suffisante pour respecter l’Accord de Paris.

Selon l’ONG britannique CarbonBrief, les émissions mondiales devraient baisser de 5,5% en 2020 par rapport à 2019, soit la plus forte baisse jamais enregistrée depuis le XVIIIème siècle. Or pour respecter l’Accord de Paris (-1,5°), il faudrait que les émissions de CO2 baissent d’environ 7,6% par an d’ici 2030.

Selon Jean-Marc Jancovici (consultant et expert des questions climatiques), même si nous commençons à faire des efforts maintenant, notre génération verra les effets du changement climatique, l’important aujourd’hui est d’oeuvrer pour sauver les prochaines générations. La crise sanitaire nous permet toutefois de réduire à grande échelle nos émissions et peut être un tremplin pour une transition écologique durable.